Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

Důležitá informace: příští čtyři spolča na Žižkově!

Máme důležitou informaci:

od příští středy (tj. 17. 4.) do středy 8. 5. včetně, se budou spolča konat na Žižkově.

Budeme začítat mší svatou v 18 hodin v kostele sv. Prokopa a následně se přesuneme do tamního komunitního centra 

Všichni jste srdečně zváni a vítáni! Těšíme se na Vás! 

Květná neděle 2024 ve Skokách

Na Květnou neděli proběhla ve Skokách tradiční pouť, fotky najdete v galerii :-)

 

Velikonoce 2024 v Rané

Velikonoce v ADS-ku. Jako každý rok, i letos zveme studenty ČVUT a jejich kamarády na tradiční velikonoční akci. Tentokrát budeme bydlet v Rané, malé vesničce blízko Hlinska.

Pokud jste věřící, prožijete s námi velikonoce možná poprvé v životě v jejich autentickém, tedy křesťanském duchu: budeme společně slavit mši svatou večer na Zelený čtvrtek, budeme doprovázet našeho Pána na Kalvárii při velkopátečních obřadech, budeme svědky jeho slavného vzkříšení uprostřed velikonoční noci. A pokud jste nevěřící, nadchnou Vás výlety, společné hry, povídání o všem možném, jídlo i pití. Prostě každý si přijde na své: proto zveme všechny.

A jako vždy, i tady je možný individuální příjezd i odjezd kdykoliv od čtvrtka do neděle. Tak se neváhejte zeptat nebo rovnou přihlásit u otce Vladimíra (kontakty). Těšíme se na společně strávené Velikonoce.

Za tým ADS Honza Rosa

Veni Sancte 2023

4. října proběhlo tradiční Veni Sancte při příležitosti zahájení nového akademického roku na ČVUT. Více fotek zde :-)

Petr Mašlaň

VARHANÍK AKADEMICKÉ DUCHOVNÍ SPRÁVY ČVUT V PRAZE

*1956

Violoncellista a varhaník, pedagog, v současné době působí jako zástupce ředitele na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy, ZUŠ a vyučuje intonaci a hudení teorii. Krom toho ho můžeme nalézt jako vynikajícího varhaníka na mnoha pražských kůrech.

Kontakty

Ondřej Bruna

asistent rektora

* 1985

Absolvent oboru Řídící technika Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V současné době postgraduální student na Katedře měření, disertační práce se zabývá analýzou interakce pilotů s asistenčními systémy v kritických situacích na palubách malých letadel. Jako aktivní student byl členem ISC (International Student Club) a pomáhal zahraničním studentům přizpůsobit se životu v České republice, sám později absolvoval zahraniční stáž ve Spojených státech a v Makedonii (FYROM). Kromě práce na univerzitě se zabývá doplňujícími aktivitami: je členem mezinárodní organizace Space Generation Advisory Council, kde zastává úlohu NPoC (National Point of Contact) pro Českou republiku a při organizaci kongresu Space Generation Congress 2010 v Praze působil jako asistent hlavního zahraničního organizátora. V této činnosti pokračuje i jako asistent rektora Akademické duchovní správy.

Kontakty

P. Vladimír Slámečka

rektor Akademické duchovní správy ČVUT v Praze

* 1965

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (1989), absolvent Katolické teologické fakulty UK v Praze (1995), absolvent doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 1995 až do současnosti pracuje jako odborný asistent na téže fakultě; do roku 2001 na Katedře teorie obvodů, od roku 2001 až do současnosti na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Od svého nástupu na fakultu byl děkanem fakulty pověřen prací v Poradenském středisku pro studenty FEL ČVUT v Praze, kde založil mimo jiné studentský klub „Hovory o životě“, který se stal počátkem všech pastoračních aktivit na ČVUT. Později přešel do nově vznikajícího Centra informačních a poradenských služeb ČVUT v Praze, kde ve funkci duchovního poradce pracuje dodnes. Člen Asociace vysokoškolských poradců ČR. V roce 2000 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze a pověřen tehdejším královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou pastorací vysokoškolských studentů v Pardubicích a současně výpomocným duchovním tamtéž. V Pardubicích působil až do března roku 2012, kdy ho Dominik Duka už ve funkci pražského arcibiskupa pověřil založením a vedením nově vzniklé Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

Kontakty

Martin Beran

sbormistr a varhaník

* 1983

Absolvoval Konzervatoř v Pardubicích v oboru hra na varhany ve třídě prof. Václava Uhlíře a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové v oboru sbormistrovství chrámové hudby ve třídě dr. Františka Vaníčka. V současnosti již dokončil na téže škole také obor učitelství pro SŠ (hudební výchova, hra na varhany a český jazyk). V Akademické duchovní správě působí jako sbormistr a varhaník kostela sv. Bartoloměje a v Týnského chrámu. V Pardubicích je také ustanoven varhaníkem v kostele sv. Bartoloměje, vyučuje na ZUŠ v Holicích (hra na klavír, hudební nauka), kde působí rovněž jako korepetitor. V minulosti byl pedagogem na Konzervatoři v Pardubicích (předměty hudební teorie, český jazyk, klavírní improvizace) a 9 roků na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové (hra na varhany), dále se aktivně účastnil Letní školy staré hudby ve Valticích ve hře na cembalo a semináře gregoriánského chorálu „Canta et ambula“ v Hradci Králové. Koncertně působí především ve východočeském regionu, několikrát vystupoval na benefičních koncertech (např. na záchranu vzácných historických varhan), spolupracuje s dalšími pěveckými sbory a mladými umělci jako korepetitor. Působí rovněž jako tajemník poroty soutěže ORGANUM REGIUM pro žáky ZUŠ ve hře na varhany, a to od jejího založení v r. 2002 až doposud. V minulosti působil jako pomocný sbormistr při Spojených pěveckých sborech Pernštýn-Ludmila-Suk v Pardubicích, 5 let rovněž vedl Klášterní scholu mládeže, která doprovázela mše sv. tamtéž. Několik sezón účinkoval v pardubickém ochotnickém divadelním spolku, s nímž převedl na jeviště několik her z repertoáru Divadla Járy Cimrmana.

Kontakty

Ve středu ke Středu: Program

Není-li uvedeno jinak, začínají všechny akce v kostele sv. Bartoloměje mší svatou v 19:00. Po ní následuje v kryptě kostela vlastní program pravidelně od 20:00. Záznamy z přednášek jsou také na našem kanále youtube.com/adscvut

Cyklus přednášek byl přerušen, o dalších přednáškách budete včas informováni v aktualitách a našich sociálních sítích

Program v minulosti

Pod jednotlivými Středami naleznete mimo jiné i materiály z přednášek.

Zimní semestr 2015/2016

28.10.: Dr. Miroslav Kunštát: Pražská kapitola beuronské umělecké školy v evropském kontextu

Exkurze s předním českým odborníkem na dějiny tzv. beuronského stylu, věnovaný opomíjené české kapitole v dějinách Beuronské umělecké školy, svérázného uměleckého proudu spjatého zejména se jménem benediktinského kněze otce Desideria Lenze, všestranného umělce a teoretika, který svým dílem předznamenal některé moderní výtvarné směry konce 19. a počátku 20. století. Zaniklé smíchovské opatství sv. Gabriela a především tamní kostel Zvěstování Panny Marie představují jednu z nejvýznamnějších památek beuronského umění v Evropě, a to především díky mnoha vzácným plastikám a nástěnným malbám. Zde také vznikla ojedinělá památka beuronské knižní malby, tzv. Svatogabrielský evangeliář, uložený dnes v Diecézním muzeu ve Štýrském Hradci. Přijďte se podívat do míst, veřejnosti běžně nepřístupných v doprovodu odborníka na slovo vzatého.

 

21.10 od 20:00 Lukáš Lhoťan: Islamizace v Čechách aneb byl jsem muslimem

Islám, Islamismus, Islámský stát. Témata hýbající dnešní společností. Hostem tohoto setkání je nezávislý novinář, bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám a Arménský holocaust. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hassana Alrawiho a do roku 2012 členem Muslimské obce v Brně. Je absolventem poutě do Mekky a vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth. Rovněž absolvoval studijní pobyt v USA The International Visitor Leadership Program (2010). Do svého zřeknutí se islámu patřil k mediálně nejznámějším muslimům v České republice a také k propagátorům reformního islámu.

14.10 od 20:00 Veni creator spiritus

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční zahájení akademického roku „Veni Creator Spiritus“. Mši svatou bude spolu s dalšími kněžími celebrovat plzeňský biskup Mons. RNDr. František Radkovský. Slavnostní zahájení začne ve středu 14.října od 20:00 v našem domovském kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě Pražském. Po mši svaté proběhne neformální setkání s otcem biskupem a představiteli naší technické univerzity, kteří se akce pravidelně zúčastňují.

 

Letní semestr 2014/2015

6. 5. od 20,00: P. Ondřej Matula SDB: Da mihi animas, caetera tolle!

Šestnáctého srpna uplyne 200 let ode dne, kdy se v malé piemontské vesničce Castelnuovo d‘Asti narodil chlapec, který vešel do dějin jako Don Bosko. Nezapomenutelný přítel mládeže, otec sirotků a zakladatel společenství, které je dnes nejpočetnější řeholní rodinou světa: salesiáni. Se salesiánským knězem otcem Ondřejem Matulou se vydáme na místa, spjatá s Boskovým životem, ale také poznáme, v čem tkví kouzlo jeho odkazu i pro současnou mládež napříč světadíly či kulturami.

 

13. 5. od 20,00: Bc. Jakub Formánek: Husova tradice a katolická církev v době První republiky

Jan Hus hraje v českém prostředí velmi specifickou roli. Jaký byl pohled na jeho osobnost v době vzniku a dvacetileté existence První republiky? Měnil se tento pohled? Jak tento fenomén vnímala katolická hierarchie a Svatý stolec? Nejen na tyto otázky budeme hledat v letošním husovském roce odpověď s Jakubem Formánkem, jehož profesní záběr zahrnuje jak období První republiky, tak moderní dějiny katolické církve nejen v našich zemích.

 

29. 4. od 20,00 Dr. Marie Svatošová: Až k prolití krve …

vedlo radostné poselství třebenického faráře, lékaře, kněze a mučedníka otce Ladislava Kubíčka. Nejen o jeho životě a mučednické smrti, ale především o hospicovém díle v České republice, o jeho počátcích, rozvoji i současné podobě vypráví MUDr. Marie Svatošová, vůdčí osobnost tohoto záslužného projektu. Tato výjimečná žena žije proto, aby i v naší zemi byla jiná alternativa než zabíjení nemocných!

 

15. 4. od 20,00 Dr. Milan Novotný: Chybějící otec, chybující syn.

Krizí mužství se dnes zabývají nejen odborníci, ale stále více se o ni zajímá i laická veřejnost. Rozpadlé rodiny, chybějící otcové a vůbec vydařené mužské vzory jsou jen jednou z příčin problematické identity současných mužů, která může mít dalekosáhlé společenské následky, uvážíme-li, že muži obsazují místa vrcholných manažerů, politiků, církevních představitelů … Jak to vidí vězeňský psycholog PhDr. Milan Novotný, který se dnes a denně setkává s vězni, tedy s muži, kteří buď úplně, nebo alespoň částečně svoji životní roli nezvládli.

 

22. 4. od 20,00 Prof. Martin C. Putna: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

… aneb od sv. Vladimíra k Vladimíru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Tak zní podtitul nejnovější knihy předního českého odborníka na ruskou problematiku, profesora kulturní antropologie Univerzity Karlovy v Praze Martina C. Putny. Bez znalosti ruských kulturních a duchovních dějin nemůžeme porozumět dnešnímu Rusku, které se opět stává významným hráčem nejen na evropské scéně.

 

8. 4. od 20,00 plk. Eduard Stehlík: Češi na frontách 1. a 2. světové války

Vloni jsme si připomněli 100 let od vypuknutí 1. světové války a letos zjara vzpomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války. Často se ve stínu vítězných mocností a jejich vojsk ztrácejí příběhy odvážných Čechů a Slováků, kteří na frontách obou válek nesváděli o nic těžší boje než jejich kolegové. Zaposlouchejme se do fundovaného vyprávění plk. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA, významného vojenského historika, ve kterém ožijí pohnuté osudy našich dědů a pradědů. I díky jejich statečnosti, jež je často vedla k obětem nejvyšším, můžeme dnes žít ve svobodné zemi. Zatím …

 

1. 4. od 20,00 Doc. Stanislav Přibyl: Katolický rozvod? Ale něco takového přece neexistuje ...

… říká Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D. JC.D., katolický kněz, soudce interdiecézního soudu v Praze, absolvent významných českých i římských univerzit, ale především muž s neobyčejně širokým vědeckým rozhledem, ale i netradičním smyslem pro humor. Tentokrát se ve své přednášce zaměří na samotný fenomén zneplatnění manželství a nebezpečím, plynoucích z příliš lehkomyslného přístupu k jednotlivým kauzám.

 

25. 3 od 20,00: Doc. Jaroslav Zvěřina: Abnormální sexuální přání … vášeň nebo krutá nemoc?

S uznávaným českým sexuologem Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. tentokrát nahlédneme do našich ložnic: jak vypadá běžný intimní život Čechů, co všechno se v našich ložnicích a samozřejmě nejen v nich odehrává, co všechno je z pohledu sexuologa přijatelné a co už je za hranou? A co na to všechno říká katolická morální teologie? Jsou katolíci opravdu tak prudérní, jak si většinová společnost myslí, nebo je církev i v této oblasti tolerantnější, než se zdá?

 

18. 3: Večer s vojenským kaplanem P. Janem Pacnerem

Otec Jan bude od 19,00 v kostele celebrovat mši svatou a přibližně od 20,00 se s námi setká v kryptě při večeru s titulem: O emocích, o víře i o naději je služba vojenského kaplana, říká kapitán Jan Pacner, kaplan Univerzity obrany v Brně. Jaké to je být dlouhé měsíce vzdálen od domova, od blízkých, od přátel … v cizích krajích, kde jsou zahraniční vojáci často přijímáni s nenávistí a s pohrdáním, kde smrt číhá doslova na každém kroku, kde vládne jiná kultura a jiné náboženství? Ve svém vyprávění se nevyhýbá ani dnes tolik ožehavému tématu islámu a nahlíží ho nejen jako voják, ale především jako katolický kněz a teolog.

11. 3. od 21,00: Prof. Václav Wolf: Buddha nebo Kristus?

Pohled předního českého teologa, dlouholetého profesora dogmatické teologie a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof. ThDr. Václava Wolfa na fenomén východních náboženství, zejména buddhismu. Zatímco tradiční křesťanství je v současné Evropě poněkud na ústupu, obdiv k východním duchovním směrům roste. Známe ale opravdu tato náboženství, jejich nauku i spiritualitu, nebo jsou to jen romantické představy, které mají s realitou mnohdy pramálo společného?

4. 3. od 20,00: Prof. Lubomír Mlčoch:Planované stárnuti zařízení

Je vzdálenost mezi technikou, etikou a ekonomikou opravdu tak propastná, jak se některým studentům technických oborů zdá? Je tedy zbytečné, aby se technici těmito otázkami zabývali? A jak s tím vším souvisí pokrok, globalizace, konzum a jiné mantry současného světa? Diskuse nejen o tom s předním českým ekonomem, někdejším poradcem prezidenta Havla, ale i profesním kolegou prezidentů následujících, děkanem Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze, Prof. Ing. Lubomírem Mlčochem, CSc., členem Papežské akademie společenských věd, bude jistě zajímavá.

 

25. 2. od 20,00: PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.: Kdyby budovy mohly mluvit  … aneb stavební vývoj pražské techniky v průběhu staletí.

Poněkud stranou významných osobností z dějin ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě, stojí stavební rozvoj budov, ve kterých Pražská technika sídlila a sídlí: od malostranského bytu, ve kterém začínal před třemi staletími výuku Prof. Willenberg až po nejnovější prostory v pražských Dejvicích, které byly studentům a pedagogům předány teprve před několika lety. Historička Dr. Milena Josefovičová nás seznámí nejen s málo známou „stavební“ historií naší školy, ale v komponovaném večeru nabídne i spoustu dosud nepublikovaného obrazového materiálu. 

 

18. 2.     Popeleční středa jako starobylý portál doby postní

Zimní semestr 2014/2015

3. prosince 20,00 prof. Miroslav Bárta
Zanikne naše civilizace stejně jako ta egyptská?

Není si naše civilizace příliš sebejistá? Při večeru s předním českým egyptologem se dozvíme (a na fotografiích uvidíme) nejen o jeho výzkumech a objevech v povodí Nilu, ale i o tom, co můžeme z kolapsů nebo ze zániků civilizací ve starověku odvodit pro naši moderní civilizaci.

19. listopadu: Dr. Juan Braun
Můj přítel papež

Světoběžník, lovec krokodýlů, absolvent Ph.D. na Harvardu, rodák z Brna, ale duší i tělem Argentinec. V Argentině vyrůstal, učil a spolupracoval s jezuity, díky nimž objel celý svět a díky nimž se v 70. letech poprvé setkal s nezapomenutelným knězem jménem Jorge Bergoglio, jemuž velmi záleželo na nejchudších. Přítel našeho hosta je nyní znám pod jménem papež František …

Přednášku s diskusí doplní Mgr. Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství prezentací knih od papeže a o papeži Františkovi. Možnost zakoupení knih za speciální akční ceny.

12. listopadu: Pamětníci vzpomínají na listopad 89 na ČVUT

V předvečer svátku sv. Anežky České budeme vzpomínat na památné listopadové dny před dvaceti pěti lety. Kanonizace Anežky Přemyslovny tehdy spustila proces, na jehož konci bylo svržení komunistického režimu a nastolení svobody. Jak prožíval tyto dny a měsíce tehdy čerstvý absolvent Fakulty elektrotechnické, začínající doktorand a učitel Vladimír Slámečka? A mnozí další z těch, které dnes známe už jako slovutné profesory … Přijďte si poslechnout jejich vyprávění a vzpomínky na dobu, kdy mnozí z vás ještě ani nebyli naživu.

Shlédnout Fotky

5. listopadu: P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Jste mými přáteli …

… řekl Pán Ježíš udiveným učedníkům v předvečer svého utrpení. Počátek listopadu je v naší kultuře neodmyslitelně spjat se slavností Všech svatých a vzpomínkou na ty, kteří už ukončili svoji pozemskou pouť – na naše zesnulé. S rektorem ADS ČVUT v Praze, otcem Vladimírem Slámečkou, se společně zamyslíme nad kultem svatých v Církvi – tedy těch, kdo pochopili, co to znamená být Božími přáteli, a toto přátelství naplno žili. Ale i nad údělem těch, kteří z tohoto světa neodešli zcela připraveni. Jaké je teologické, liturgické i historické pozadí těchto listopadových svátků v katolické církvi a co říkají nám, lidem 21. století? Debatní večer bude zakončen modlitbou za naše zemřelé.

29. října: MgA. Janko Siroma
Křesťanství a život v pluralitním Srbsku

MgA. Janko Siroma, Slovák žijící v Srbsku s tématem "Křesťanství v Srbsku" - seznámí nás s náboženskou pluralitou v této zemi. Začátek ve 20,00 v kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1). Srbsko je krajina uložená v kopcovitém Balkáně ve východní části Evropy, která v současnosti u mladé generace získává na oblíbenosti. Představuje mezník a střet tří náboženských světů: východního křesťanství, západního křesťanství a islámu. MgA. Janko Siroma, pedagog ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislavě, je aktivním varhaníkem na katolických i evangelických bohoslužbách. Byl kantorem církevního sboru v Báčskom Petrovci a skrze bohatou koncertní činnost se snaží o rozvoj varhanního umění v Srbsku i mimo ně. Jako zahraniční Slovák žijící v Srbsku vám zprostředkuje stručný pohled na křesťanské církve, jež v této zemi působí a k nimž se početná slovenská menšina hlásí už 250 roků, jejich vzájemné soužití a život v multietnickém prostředí, jakým je Vojvodina, severní část Srbska – země, která přes svou geografickou příslušnost k Evropě na nás působí poněkud exoticky.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Prezentace k přednášce Záznam ke stažení

22. října: prof. Jan Sokol
Křesťan a demokracie

Povídání s kandidátem na prezidenta o naší zemi, lidech v ní a o tom, co vše je potřeba k tomu, abychom mohli žít svobodně a spokojeně. Jakou roli v tom všem hraje státní zřízení a naše osobní hodnoty?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

15. října: doc. Josef Jettmar
Zakladatel ČVUT Christian Josef Willenberg aneb ”Když archivy promluvily”

Přijďte si poslechnout jednoho z nejlepších řečníků z celého ČVUT, který bude hovořit o výsledcích svého výzkumu o Prof. Willenbergovi. Kdo byl tento muž, kterého považujeme za zakladatele nejstarší technické univerzity v Evropě? A jak vypadaly počátky ČVUT, když Prof. Willenberg učil ve svém bytě prvních 12 studentů? Dozvíte se na přednášce a diskuzi s titulem "Když archivy promluvily ..." Přednáška se koná v rámci cyklu Ve středu ke Středu Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

Shlédnout Fotky

8. října: Veni Creator Spiritus 2014

Letní semestr 2013/2014

14. května: Martin Beran
Úpadek liturgické hudby?

Je dnešní křesťanská (katolická) hudba pro liturgii v úpadku, když se dává přednost kytaře před varhanami? Tento odsudek lze slyšet čím dál častěji z úst „tradicionalistů“ (varhaníků, chrámových zpěváků) – snad nejvýrazněji zazněl ve vzrušené debatě po papežské návštěvě v září 2009. Jenže: je skutečně všechno „kytarové“ kýč? A jsou automaticky všechny „tradiční“ zpěvy kvalitní? Na tyto a mnohé další otázky nám odpoví regenschori ADS a mnoha dalších kůrů, varhaník a pedagog Martin Beran. Součástí večera bude i koncert sboru ADS pod jeho vedením.

Shlédnout Fotky

7. května: Dr. Juraj Sedláček
Otec ve sklepě

Žijeme opravdu v době, kdy jeden z nejkrásnějších a zároveň nejpotřebnějších vztahů, vztah otce a syna, prochází hlubokou krizí? Je krize mužství, o které mluví mnozí ze současných psychologů, příčinou problémů dnešní doby? A její příčinou mnohdy fatální selhávání mužů v roli otců? Katolický kněz, univerzitní kaplan a pedagog na Trenčínské univerzitě otec Juraj Sedláček je odborníkem na slovo vzatým: tématu se věnuje nejen jako vědec, ale především jako kněz, jehož rukama prošly tisíce univerzitních studentů.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

30. dubna: Mgr. David Kučerka
Litera láskou oživená aneb láska literou svázaná

Alespoň v našich zemích se už od dob Máchových traduje, že máj je lásky čas. Ale i sebevíce romantická láska potřebuje, aby ji do jasných mantinelů usměrnila chladná řeč paragrafů. Alespoň pro potřeby instituce, kterou odnepaměti nazýváme manželstvím. Jak vnímá tuto skutečnost světské a církevní právo? Co je třeba splnit, abychom mohli mít „svatbu v kostele“? A můžeme se ještě někdy rozvést, nebo je církevní manželství natrvalo? Na tyto a mnohé další otázky nám v předvečer 1. máje odpoví křižovník David Kučerka, magistr obojího práva.

23. dubna: Ludmila Javorová
Z hlubin bezedných

Jedné prosincové noci roku 1970 se stalo něco, co ji navždy proměnilo: Ludmila Javorová byla vysvěcena na katolického kněze. Doba byla těžká, socialistické Československo tonulo ve tmách normalizace, kriminály byly plné nevinných mužů a žen, platících nejen za svoji víru mnohaletým vězněním, a někdy i životem. Pro Felixe Davídka, tajného biskupa, který strávil téměř tři desetiletí za mřížemi, to byl jasný signál k rozhodnému a tehdy i dnes riskantnímu kroku. Jaký je osud ženy, která svým životem tak podivuhodně kopíruje pohnuté dějiny 20. století a která pochopila, že oné noci se opravdu stala Kristovou učednicí…?

Shlédnout Fotky

16. dubna: Ing. arch. Amáta Wenzelová
Sakrální architektura na akademické půdě

V kampusech proslulých světových vysokých škol jen málokdy nenajdeme univerzitní kapli. Jaké je její poslání uprostřed badatelen a laboratoří, přednáškových sálů a kolejí? Jaká je architektura těchto staveb a jak se v nich odráží původní poslání univerzit: nacházet cestu k Bohu skrze vědeckou práci? Sakrální architektura na akademické půdě očima architektky Amáty Wenzelové, která byla jednou z iniciátorek loňské výstavy studentských projektů Kaple pro ČVUT? ve foyer Národní technické knihovny.

Shlédnout Fotky

9. dubna: Dr. Jiří Grygar
Věda a víra

Jen málo osobností české vědy je tak známých široké veřejnosti, jako host dnešního večera. A jen málo otázek zní napříč staletími, jako ta, kterou si zvolil za téma své přednášky. Je věda opravdu v souladu s vírou, anebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že s rozvojem vědeckého poznání zákonitě upadá víra, jak jsme toho (zdánlivě) svědky? Pomůže nám přední český astrofyzik a popularizátor vědy, který se nadto nikdy netajil svojí vírou, nalézt odpověď?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

2. dubna: Mgr. Pavel Pecháček
Nejlepší propagandou je pravda

V čase nevídaného rozmachu informačních technologií si už jen obtížně představujeme dobu, kdy informace buď nebyly, nebo byly přísně cenzurované. Jak se žilo ve společnosti, kdy často jediným zdrojem spolehlivých zpráv z domova i ze zahraničí byly tzv. štvavé vysílačky, tedy Hlas Ameriky a Svobodná Evropa? Nejen o nich, ale i o svém životě plném dramatických zvratů, vypráví muž, který stál desetiletí v čele těchto rozhlasových stanic: dlouholetý ředitel české sekce Svobodné Evropy Pavel Pecháček.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

26. března: Dr. Prokop Remeš
Nahá žena na střeše aneb Bible a psychoterapie

Biblické příběhy nemusí sloužit jen k zbožnému rozjímání, ale stejně jako před staletími i dnes k psychoterapeutickým účelům. Před námi tak podivuhodně ožívají prastaré příběhy a jejich aktéři vstupují do našich životů, aby nám pomohli najít řešení našich problémů, Neboť biblické příběhy se nejen od těch našich málo odlišují, ale dokonce vzájemně interpretují. Pro Dr. Remeše se hagioterapie, jak se odborně nazývá metoda terapeutické práce nad biblickými texty, stala účinnou formou pomoci pro alkoholiky, drogově závislé a vůbec pro ty, kteří se ocitli na okraji společnosti.

Shlédnout Fotky

19. března: Mgr. Karel Satoria
Život je sacra zajímavej

Před více než dvaceti lety odešel tehdejší generální vikář brněnské diecéze, otec Karel Satoria, do francouzského trappistického opatství Sept-Fons. Motivem jeho odchodu nebyl útěk ze světa, ale touha naučit se opravdové modlitbě, která proměňuje jednotlivce a celý svět. O svých zkušenostech z kláštera, o důvodech návratu, ale především o umění hlubokého duchovního života, který je zároveň tak jednoduchý a prostý, vypráví otec Karel alias bratr Martin s nelíčeným zápalem.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

12. března: Dr. Václav Cílek
Krajiny vnitřní a vnější

Jak působí krajina na člověka a jak utváří jeho charakter, jeho pohled na svět? Jak formují krajiny našeho domova krajiny jiné, ty vnitřní? O tom, proč bychom měli pečovat o přírodu, ale i o mnohém dalším si budeme povídat s Dr. Václavem Cílkem, odborníkem na geologii, ale také autorem mnoha knih, které se kromě geologie, míst a klimatu odvážně pouští i do světů méně exaktních a více duchovních.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

5. března: Dr. Vladimír Slámečka
Zpověď v proměnách tisíciletí

Svátost smíření, tradičně nazývaná též svatou zpovědí, je nejen jednou ze sedmi svátostí, které církev doporučuje často slavit, ale pro mnohé katolíky se též může stát traumatizujícím zážitkem. Jaká je historie této svátosti, jak ji prožívali naši předkové a proč prochází v současné době zejména na Západě hlubokou krizí? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpověď společně s knězem, vysokoškolským pedagogem a rektorem ADS otcem Vladimírem Slámečkou.

Shlédnout Fotky

26. února:Dr. Leo Pavlát
Židovství ve 21. století

Jaké životy žijí naši „starší bratři ve víře“, jak nazval Židy papež Jan Pavel II., v dnešní Evropě, v dnešním Česku? Večer s ředitelem Židovského muzea v Praze, bývalým československým diplomatem v Izraeli, žurnalistou a spisovatelem Leo Pavlátem, nám pomůže poodhalit mnohá tajemství, která fenomén židovství dosud zahalují.

Shlédnout Fotky
Poslechnout Záznam na YouTube

19. února: Dr. Petr Blažek
Živé pochodně

V lednu uplynulo 45 let od sebeupálení Jana Palacha. Motiv tohoto činu je všeobecně známý, nicméně formě, kterou tento student zvolil, mnozí už dnes nerozumějí. Čím nebo kým se nechal inspirovat a jací byli jeho následovníci? Večer s historikem Petrem Blažkem nejen o Janu Palachovi, ale i o mnohých dalších, kteří za svobodu neváhali přinést oběť nejvyšší …

Tématem jsme také otevřeli projekce filmové kavárny ADS ve spolupráci s CIPS. Více o filmové kavárně.

Shlédnout Fotky
Poslechnout Záznam na YouTube

Zimní semestr 2013/2014

18. prosince: Petr Linhart
Autobusem do Podbořan a dál už pěšky

Folkový písničkář a frontman kapely Majerovy brzdové tabulky živě v ADS-ku! Jeho autobus zastaví tentokrát přímo v bartolomějské kryptě, aby nás odvezl vstříc jeho písním opuštěných krajin, zaniklých osad a prastarých příběhů. Třeba z oken autobusu zahlédneme mizející svět, který ale v písních tohoto osamělého písničkáře podivuhodně ožívá...

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

11. prosince: Mons. Václav Malý
Africký večer v ADS-ku

Súdán a Jižní Súdán očima pražského světícího biskupa Mons. Václava Malého. Signatář a mluvčí Charty 77, jeden ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a první mluvčí Občanského fóra patřil před Listopadem 1989 k významným postavám československého disentu. Jako kněz i jako občan, pronásledovaný komunistickým režimem, se ani v letech svobody naší země nepřestal zajímat o osudy těch, kteří takové štěstí jako my neměli a kteří dosud žijí pod útlakem nejrůznějších totalitních režimů. Vydejme se s tímto mužem tentokrát do Afriky a zaposlouchejme se do jeho zážitků, smutných i veselých, ale vždycky vedoucích k zamyšlení nad námi samotnými a nad naší lhostejností nad údělem druhých ... Mši svatou doprovází pěvecký sbor ADS tentokrát tematicky vybranými africkými spirituály.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

4. prosince: PhDr. Mgr. et Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Svatební noc pod duhovými nebesy

Není nic přirozenějšího než se oženit a vdát. Žijí mezi námi ale lidé, pro něž je přirozenou trochu jiná volba... Proč nezanedbatelné procento gayů a leseb volí raději manželství než vztah odpovídající jejich orientaci? Diskuzní večer, jehož hostem bude mimo jiné významný český psycholog Dr. Jeroným Klimeš, nám možná zodpoví nejednu otázku z této zejména v církvi tabuizované oblasti.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáškové slidyPřednáškové slidy Záznam ke stažení

27. listopadu: P. Ing. Josef Stuchlý SJ
Sedm životních výzev mladého člověka

Před každým člověkem stojí sedm základních výzev: nejsou to skaláry, nýbrž vektory, tvrdí jezuitský provinciál, báňský inženýr a absolvent teologie a psychologie na univerzitách v Bostonu, Dublinu a Londýně, otec Josef Stuchlý. Otevře nové horizonty i návštěvníkům tohoto večera?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení Přednáškové slidy

20. listopadu: P. Tomáš Hofmann, P. Pavel Rousek
Sibiř – vzdálená i blízká

Večer s P. Pavlem Rouskem, farářem ve Vysokém Veselí a P. Tomášem Hoffmannem, ředitelem Diecézního centra života mládeže „Vesmír“ v Deštném v Orlických horách o cestě na Sibiř. V září r. 2001 se s cílem navštívit své spolubratry za Bajkalem dotkli reality tak vzdálené i tak blízké, krás i úskalí … viděli, zahlédli, co se děje.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Zaznam ke stažení

13. listopadu: MUDr. Iva Weilguny
Vstupte, prosím…

… do ordinace MUDr. Ivy Weilguny, venkovské praktické lékařky. Často těžko uvěřitelné příběhy z ordinace i záchranné služby v kraji bývalých Sudet. V rámci večera proběhne výstava rázovitých autorčiných fotografií z kraje, který dnes už považuje za svůj.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

6. listopadu: P. ThLic. Jan Houkal, Th.D., Mgr. Ondřej Kolář, Th.D., Mikuláš Vymětal, Th.D.
Smrt! A co dál…?

Jsou opravdu tak rozdílné přístupy katolické a reformační teologie k otázce věčného života, jak jsou po staletí deklarovány teology z obou táborů? Mnohé z otázek nám v komponovaném diskusním večeru, spadajícím do dušičkového období, pomohou objasnit katolický kněz Dr. Jan Houkal a jeho protestantští kolegové Dr. Ondřej Kolář a Dr. Mikuláš Vymětal.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

30. října: Plk. Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Křižácké výpravy a válka v Sýrii

Jaký je pohled etiky na válku jako takovou a na bojové operace posledních let? Mohou krátké operace světových velmocí odvrátit konflikty nedozírných následků? Může „válka v malém“ odvrátit „válku ve velkém“? Komponovaný večer s generálním sekretářem České biskupské konference, bývalým hlavním kaplanem Armády ČR a poradcem ministryně obrany, Mons. Tomášem Holubem.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

23. října: P. Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Teologie a výzvy moderní přírodovědy (1850–1950)

Večer s předním českým teologem Dr. Ctiradem Václavem Pospíšilem, profesorem dogmatické teologie na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. On sám po letech pečlivého bádání říká, jak překvapivě pestrá a výrazně odlišná realita bourá zavedená klišé. Přijďte se o tom přesvědčit i Vy!

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

16. října: Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
„Pojď, jdeme za náš národ …“

Doc. Edita Steinová, židovka, ale i praktická ateistka, konvertitka, filosofka, mystička a nakonec osvětimská mučednice, prohlášená Janem Pavlem II. patronkou Evropy. Žena, která svým životem odráží pohnuté politické i ideové dějiny 20. století, v komponovaném večeru Doc. Vladimíra Petkeviče z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

9. října: Mons. JUDr. Ing. Mgr. Jan Vokál, JU.D.
Veni Creator Spiritus

Slavnostní bohoslužbu na zahájení akademického roku 2013/14 celebruje za účasti nejvyšších představitelů školy absolvent oboru Technická kybernetika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Po mši sv. následuje v kryptě kostela neformální setkání studentů s rektorem ČVUT v Praze, Prof. Václavem Havlíčkem, Mons. Janem Vokálem a dalšími hosty večera. Všichni studenti i ostatní členové a příznivci akademické obce ČVUT v Praze jsou srdečně zváni!

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

Letní semestr 2012/2013

15. května:
ADS hostem na svatojánském NAVALIS

Ať už budete trávit rektorský den kdekoliv, zvažte pozvání na večerní NAVALIS. Tato starobylá tradice slavící sv. Jana Nepomuckého má mnoho co nabídnout i dnešnímu člověku, nejen proto byla před čtyřmi lety v plné okázalosti obnovena. Podrobný harmonogram večera bude zveřejněn později.

8. května: Mgr. Jan Cibulka
„Odsun“ Němců – strašidlo české ne-paměti

Jakým způsobem může 66 let stará událost ovlivňovat naše životy dnes? Proč hrála karta „Benešových dekretů“ tak silnou roli v prezidentské kampani 2013? Z Českých zemí byl vysídlen každý třetí obyvatel. Právě tolik – přes tři miliony – čítala naše německá menšina. Jednalo se o největší přesun lidí v historii země. Původní označení „odsun“ nechtěně vystihuje podstatu vysídlení: odsunuli se lidé a s nimi problém, zhoubný nádor žije vlastním životem dále…

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

1. května: P. Mgr. Vladimír Kelnar
Mariánský máj

V první večer měsíce, tradičně zasvěceného úctě k P. Marii, přijmeme pozvání k prohlídce starobylého chrámu Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí, který právem řadíme mezi perly pražských mariánských svatyní. Průvodcem nám bude odborník na slovo vzatý: kunsthistorik a svatovítský kanovník, ale zejména týnský farář P. Vladimír Kelnar.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Písně z koncertu sboru ADS - komplet Hymna k Fatimské Panně Marii Každý den Mocný všech věcí Králi Soudce všeho světa, Bože Ježíši, Chlebe andělský J. S. Bach - Koncert G dur, 3. věta

24. dubna: P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Svatou zemí s rektorem ADS ČVUT

Odnepaměti putovali lidé na místa spojená se životem Ježíše Krista, do daleké Palestiny. V roce víry se tam za všechny studenty a příznivce ADS-ka vydal jeho rektor otec Vladimír, aby nás v komponovaném večeru alespoň virtuálně pozval na místa, drahá nejen křesťanům, ale i židům a muslimům.

17. dubna: P. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Exorcismus: mýty a skutečnost

Je ďábel jen oblíbeným námětem hollywoodských hororů, nebo skutečností, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu? Se svými bohatými zkušenostmi se přichází podělit exorcista, biblista a proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze otec Jaroslav Brož.

Shlédnout Záznam na YouTube Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení --Záznam ke stažení-->

10. dubna: P. Prof. Ludvík Armbruster SJ
Tokijské květy

Večer s významným českým jezuitou, který většinu svého života prožil v Tokiu. Povídání o tom co nás rozděluje, ale také spojuje s lidmi v cizích zemích, o vzdělání, o východní moudrosti, o životě.

Shlédnout Záznam na YouTube Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení --Záznam ke stažení-->

3. dubna: Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.
Práce jako Boží dar

Přednáška absolventa Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, programátora a studenta teologie, o kráse světa vědy a techniky a práci jako příležitosti k setkání s Bohem i lidmi.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška

27. března: Miloš Doležal
Jako bychom dnes zemřít měli

Je advent roku 1949 a v číhošťském kostelíku na Českomoravské vysočině se několikrát pohne křížek na svatostánku. Nikdo asi tehdy netuší, že tímto dosud nevysvětleným úkazem se strhne vlna hrůz, na jejímž konci bude nejen brutálně umučený číhošťský farář P. Josef Toufar. Povídání s publicistou a spisovatelem Milošem Doležalem, vítězným autorem ankety LN Kniha roku 2012 „Jako bychom dnes zemřít měli“, o tomto výjimečném knězi a jeho mučednické smrti. Součástí večera bude i předčítání z knihy v podání herečky Jany Frankové, promítání dobových fotografií a propagandistického dokumentu „Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení“ (1950).

Shlédnout Záznam na YouTube Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení --Záznam ke stažení-->

20. března: P. ICLic. Karel Moravec
Má rodina smysl i dnes?

Biskupský vikář pro pastoraci, soudce diecézního církevního soudu v Hradci Králové a především kněz, jehož rukama prošly stovky snoubeneckých a manželských párů, vypráví o svých bohatých zkušenostech s tak křehkou skutečností lidské existence, jakou je láska, rodina, manželství. A nezatajuje, že i krásné vztahy mohou jednoho dne ztroskotat…

Stáhnout Přednáška

13. března: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Sex ve zpovědnici

je noční můra nejen kajícníků, ale i mnohých zpovědníků. Jak vidí přední český psycholog, známý svými netradičními pohledy na tradiční problémy věřícího člověka, tak ožehavou otázku, jakou je zpověď z hříchů proti 6. přikázání?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška

6. března: P. ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Prý stačí jen věřit v Boha, církve k tomu není třeba

Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zamýšlí nad široce rozšířeným míněním dnešní doby. Je-li možné věřit v Boha bez církve, k čemu tu je ještě tato instituce, o které slýcháme, že je zkostnatělá, způsobila více zla než užitku a jde jí jen o moc, majetek a vládu nad lidmi?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška

27. února: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Nikdy nebylo lépe

Jak se na vývoj ČR dívá významná disidentka a chartistka Jiřina Šiklová? Jakým směrem se podle ní ubírá naše země a co můžeme čekat od občanů, kteří si pořád na něco stěžují a hledají si omluvenky v počasí, Evropské unii, politicích?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška Požehnání Papežská hymna

20. února: P. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.
Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj

očima kněze, který v době totality třicet let působil v nelegálních strukturách a disentu, a vědce, jehož přínos pro matematickou lingvistiku, historii a filosofii výchovy byl vysoce oceněn, a též polistopadového ministra školství prof. Petra Piťhy. Jak k nám promlouvají naši věrozvěsti přes hradbu tisíciletí, zvláště letos, kdy slavíme 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu?

Shlédnout Záznam na YouTube
Stáhnout Záznam ke stažení Záznam ke stažení

13. února:
Popeleční středa jako starobylý portál doby postní

Komponovaný večer, otevírající postní dobu (přednáška otce rektora o historii postu a o jeho významu v současné době, varhanní koncert Martina Berana, tichá adorace, možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření).

Zimní semestr 2012/2013

19. prosince:

Vánoce nanečisto – předvánoční setkání studentů ČVUT a šedých sester v kryptě.

Shlédnout Blog

12. prosince:

Místo přátelství v moderní individualistické společnosti – komponovaný večer o mnoha podobách přátelství, inspirovaný vztahem sv. Jany Františky de Chantal a sv. Františka Saleského.

Shlédnout Blog

5. prosince: P. Mgr. Antonín Forbelský
Manažer v církvi

Pardubický arciděkan a významný český duchovní se zamýšlí nad rolí kněze jako manažera.

28. listopadu:

Modlitba prakticky aneb Meditační večer s hudebním doprovodem.

21. listopadu: MUDr. Mgr. Prokop Remeš
Sex a náboženství

Přednáškový večer se známým filozofem, psychologem a gynekologem, předním odborníkem na problematiku sekt.

Shlédnout Záznam na YouTube Článek odpovídající přednášce
Stáhnout Záznam ke stažení

14. listopadu:

Komponovaný modlitebně-historický večer ke svátku sv. Anežky České. V kryptě přivítáme členy rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Anežčiných duchovních synů.

7. listopadu: Mgr. Daniel Herman
Očištění naší historické paměti

V den Velké říjnové socialistické revoluce se s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů zamýšlíme, jak se komunismus stále promítá do naší současné společnosti.

Stáhnout Přednáška Otázky

31. října:

Komponovaný večer v evangelickém kostele sv. Martina ve zdi pod vedením Dr. Mikuláše Vymětala, studentského evangelického faráře. Prohlídka kostela, kůru a krypty, modlitba v předvečer Všech svatých za naše zemřelé, noční varhanní koncert Martina Berana.

Shlédnout Blog

24. října: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
GEN-etika, SYNT-etika

Mikrobiolog a katolický kněz, autor mnoha vědeckých publikací, přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK v Praze se zamýšlí nad etickými souvislostmi možností současných přírodních věd, zvláště medicíny.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáškové slidy

17. října:

Modlitba teoreticky aneb jaká je úloha modlitby v Evropě 21. století. Jak vidí modlitbu v jejích nejrůznějších podobách rektor ADS ČVUT otec Vladimír.

10. října: ThLic. Dominik kardinál Duka OP, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Veni Creator Spiritus

Slavnostní zahájení akademického roku bohoslužbou za účasti nejvyšších představitelů školy celebruje pražský arcibiskup a český primas Dominik kardinál Duka, OP.

Shlédnout Záznam na YouTube - trailer Fotky Blog
Stáhnout Záznam ke stažení - trailer Písně ze slavnostní bohoslužby - komplet Veni Creator Spiritus Ty Boží lásko Úkon kajícnosti Sešli Ducha svého Aleluja Přímluvy Ty Boží lásko Svatý Beránku Boží Ty Boží lásko Mocný všech věcí králi Salve Regina Varhany na závěr

Chci přednášku

Viděli byste v ADS rádi určitou přednášku z kteréhokoliv následujícího důvodu:

 • Chcete určitého přednášejícího?
 • Chcete určitou přednášku?
 • Chcete sami přednášet?

Ozvěte se nám

 

 

 

Architektura, umění a stavební historie aneb od středověkých stavitelů přes Kiliána Ignáce Dienzenhofera po Petra Váňu

 1. Stavební historie kostela
 2. Architektura a umění - úvod
 3. Architektura a umění - interiér
 4. Architektura a umění - průčelí do Bartolomějské ulice
 5. Architektura a umění - průčelí do dvora Konviktu
 6. Architektura a umění - další stavby Kiliána Ignáce Dienzenhofera
 7. Architektura a umění - stavební a umělecký vývoj od vzniku do současnosti
 1. Stavební historie kostela

  V půdorysu kostela nalezneme jistý rozpor vnitřního a vnějšího prostoru, který je tak typický pro baroko, na druhou stranu tento rozpor ukazuje na vývoj parcely. Tato byla zastavěna již před stavbou barokního kostela, jeho půdorys tak byl umístěn do nezvyklého lichoběžníku, navíc má jen dvě fasády - do Bartolomějské ulici a do dvora (zde jen po polovině délky dvora).

  Průzkum sklepů odhalil, že kostel je přestavbou během tří etap. Ve 14. století na místě stálo několik domků, které byly tehdy pobořeny a vystavěn Jerusalem - klášter s kaplí a jeden nebo dva domy. Z té doby se uchovala jen část sklepního zdiva. Uliční čára (a tedy lomení fasády do Bartolomějské ulice) je na základě středověké zástavby. Kostel byl totiž přestavbou pravděpodobně poškozeného kostela z dřívější doby (patrně kolem 1660, pouze odhadováno). Průzkumy totiž dokazují, že původní zdivo starší stavby dosahuje poměrně vysoko (v úrovni kazulových oken). Již ale mezi lety 1726-31, kdy Dientzenhofer současný chrám vystavěl, byl onen starší označován jako ruina. Po zrušení jezuitů a tedy i sousedního Konviktu byl zazděn průchod z něj na tribunu nad sakristií. Prolomením její klenby bylo vybudováno schodiště ze sakristie na tribunu.

 2. Architektura a umění - úvod

  Jak již bylo uvedeno, bývá charakteristickým znakem některých barokních staveb rozpor mezi vnitřkem a vnějškem, v případě kostela svatého Bartoloměje je tento rozpor velmi markantní. Geniální vrcholně barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer totiž musel řešit zadání na nepravidelném pozemku lichoběžníkovitého tvaru, navíc s lomenou uliční čárou, nehledě na zastavění okolními budovami. Výsledek jeho práce - symetricky řešený prostor - je tak působivý, že nepoučeného návštěvníka vevnitř ani nenapadne přemýšlet, že pozemek není pravidelný a k východu se zužuje. Pouze absence oken v některých částech napoví, že stavba navazuje na sousední objekty.

 3. Architektura a umění - interiér

  Kostel je jednolodní, interiér je v půdoryse složen ze dvou oválných prostorů (prostor vstupní a zároveň chóru; prostor presbytáře), které jsou zaklenuty českými plackami (typ klenby). Mezi krajní oválné prostory je vložen pravidelný čtyřcípý hlavní prostor zaklenutý opět českou plackou. Na užší (tj. východní straně) je sakristie, která byla zaklenuta valenou klenbou s lunetami. Valenou klenbou je rovněž zaklenut prostor tribuny, která je v patře nad sakristií. Půlkruhová okna z tribuny se prolamují stěnou po obou stranách hlavního oltáře do prostoru presbytáře nad dveřmi ze sakristie do presbytáře. Na klenbách v chrámovém prostoru jsou fresky vynikajícího vrcholně barokního malíře Václava Vavřince Reinera (1689 – 1743), jeho malby patří patrně k nejvýznamnějšímu uměleckému dílu v kostele.

  Jelikož byl kostel po roce 1948 fakticky zrušen, nedochovaly se barokní lavice. Svatostánek a obětní stůl byl zřízen v době znovuobnovení kostela v devadesátých letech 20. století. Jinak se však interiér dochoval do dnešních dnů jako celek a nebyl od dob vystavění chrámu slohově upravován. Dientzenhofer zvýraznil tektonicky aktivní skupiny stavby v kontrastu s výplňovými. Síly z kleneb jsou přenášeny diagonálně do pilířů. Znovu se tak dospělo ke skeletové konstrukci, která je odlišena od výplňových ploch podobně jako ve vrcholné gotice.

  V interiéru je (na pilastrech apod.) použito řádu kompozitního v detailu nikoli strnulého, ale nově invenčního ve formě zmnožování článků, jiných detailů říms apod. Nemůžeme si nevšimnout zkoseného bočního ostění oken, usměrňujícího proud světla. Dalšími použitými dekorativními záležitostmi jsou například mušle v konchách nik, volutové orámování klenebných pasů či zdobení nadpraží vstupních otvorů, zdobení klenby sakristie. Je také dobré upozornit na bohatě tvarovanou kazatelnu, kované vstupní dveře s diagonálním motivem kovaných pásků a původní půlkruhová okna vedoucí z tribuny do kostela.

  Sklep (krypta) je dvojlodní, zaklenut cihelnými klenbami. K východu je prostor uzavřen starou kamennou zdí, k jihu částečně kamennou, pod klenbou pak cihelnou. Pilíře střední v prostoru i pilíře přízední jsou cihlovo-kamenné, při Dientzenhoferově přestavbě byly zesíleny.

 4. Architektura a umění - průčelí do Bartolomějské ulice

  Průčelí jižní (do Bartolomějské ulice) je v půdoryse zalomeno jako důsledek křivolaké středověké zástavby. Fasáda je řešena velmi jednoduše bez přílišného architektonizování. Plochá fasáda je členěna jenom soklem, kordonovým pásem a římsou. Stěna je prolomena kazulovým oknem na východní (do prostoru presbytáře) i na západní straně (do prostoru chóru), uprostřed thermálním oknem (pod ním ještě dvěma menšími okny), obdélnými okny pak do prostoru sakristie a tribuny. Okna jsou rámována velmi jednoduše, oproti tomu je však velmi zdoben portál vstupních dveří (kompozičně spjat s kazulovým oknem nad ním, okno se vřezává do zdi šikmo). Portály obecně jsou nákladně řešeny, neboť byly považovány za vizitku majitele stavby. Vstupní portál kostela je kombinací několika slohových odstínů barokní architektury (např. plastické ztvárnění šambrány používané v pozdějším období baroka).

 5. Architektura a umění - průčelí do dvora Konviktu

  Oproti jižnímu je severní průčelí řešeno odlišně, daleko bohatěji, dříve totiž bývalo průčelím hlavním, narozdíl od jižního průčelí navazuje na okolní slohově starší stavby a je osově řešeno. Navíc se přibližně z poloviny kostel přimyká k okolní zástavbě, tudíž je severní fasáda kratší, navíc je opět organizována nezávisle na vnitřním prostoru. Případ, kdy boční průčelí je průčelím hlavním je méně častý, ale Kilián Ignác Dienzenhofer určitě znal kostel svaté Voršily na Novém Městě Pražském nebo kostel svaté Kláry v Chebu, jejichž hlavní průčelí je stejně jako u svatého Bartoloměje na boční straně lodi chrámu.

  Na fasádu kostelu pokračují kordonové pásy z vedlejšího objektu, které průčelí dělí po výšce. Vertikálně je průčelí rytmizováno nikami (vždy tři nad sebou) orámovanými šambranámi, přerušenými římsovým úsekem, římsa je bohatě tvarovaná. Atika rytmizovaná pilířky je přetažena z vedlejšího objektu, štít s věžičkou zdůrazňuje střední osu, v nice štítu je socha Krista. Velká kazulová okna olemovaná šambránami se prolamují do interiéru přes zeď šikmo.

 6. Architektura a umění - další stavby Kiliána Ignáce Dienzenhofera

  Na závěr bych zmínil příklady dalších staveb, jejichž autorem je architekt kostela svatého Bartoloměje, Kilián Ignác Dienzenhofer, pátý syn architekta Kryštofa Dienzenhofera (1655 - 1722). V Praze to je například kostel svatého Mikuláše na Malé Straně (velmi nádherný příklad dynamického baroka včetně přenádherného interiéru), rovněž v současnosti husitský kostel svatého Mikuláše na Starém Městě, kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce, rekonstrukce augustiniánského kostela svatého Tomáše na Malé Straně, kostel svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech, barokní objekt Invalidovny v Karlíně. Mimo Prahu je to například kostel svatého Vojtěcha v Počaplech u Litoměřic (velmi podobný typ dynamické centrály jako svatý Bartoloměj), kostel svatého Klimenta v Odolene Vodě, kostel svaté Maří Magdalény v Karlových Varech, Klášter Benediktinů v Broumově a celá tzv. broumovská skupina kostelů, které jsou také připisovány K. I. Dienzenhoferovi.

 7. Architektura a umění - stavební a umělecký vývoj od vzniku do současnosti

  Vzhledem ke nemilé skutečnosti, že kostel nebyl v dvou obdobích využíván k liturgickým účelům, ale zato devastován nepříliš šetrným využitím (od zrušení jezuitů roku 1773 do roku 1853 zde byla jistou dobu tiskárna učebnic; za totality sklad, administrativa a výslechová místnost Bezpečnosti), došlo k tomu, že veškerá zařízení kostela jako sochy, obrazy, svatostánek a barokní lavice se nedochovaly. Navíc došlo k necitlivé vestavbě schodiště na tribunu skrz klenbu sakristie. Při darování kostela Šedým sestrám roku 1853 byly proto některé ukradené obrazy a sochy nahrazeny jinými, neznámého původu od neznámých autorů, často bez vazby k původním majitelům - jezuitům či k Šedým sestrám.

  Při navrácení kostela roku 1995 do rukou původního majitele - kongregace Šedých sester po letech totality byl kostel opět naprosto zdevastován. V letech 1995-97 byla provedena obnova (Ing. arch. Antonín Malec, Ing. Pavel Vermach, s použitím staršího stavebně historického průzkumu SÚRPMO - Milana Pavlíka a kolektivu). Nové zařízení presbytáře, celé z mramoru, je z dílny sochaře a restaurátora Petra Váni, který je mimo jiné autorem již téměř hotového Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Svatostánek byl za totality vydrancován, nedochovaný oltářní obraz Váňa nahradil unikátní dřevořezbou kříže s ukřižovaným Kristem. Svatostánek i plastika pod obětním stolem, symbolizující kůži svatého Bartoloměje (která mu byla za živa stažena při mučení), jsou zhotoveny z nádherného bílého kararského mramoru. Na nových liturgických doplňcích se také podílel františkán P. Michal Pometlo. Roku 2000 byly do chóru instalovány nové varhany z dílny Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Při poutní bohoslužbě 24. srpna pak pan kardinál Vlk varhany požehnal. Tím se tak dovršila obnova nádherného prostoru vrcholně barokního chrámu.

Modlitebna Křesťanského klubu

Lokace

Chaloupeckého 1915/7, 169 00 Praha 6 (Blok 8)

Modlitebna Křesťanského klubu

1.mezipatro (nad vrátnicí)
Blok 8
Koleje Strahov
Chaloupeckého 1915/7
Praha 6
Zobrazit na mapě

Spojení

 • Koleje Strahov – autobus 143
 • Stadion Strahov – autobusy 176, 191, 510

Kostel sv. Bartoloměje

Lokace

50.082954,14.417249Kostel sv. Bartoloměje
Bartolomějská ulice
Praha 1
Staré Město
Zobrazit na mapě

Spojení

 • Národní třída – tramvaje 6, 9, 18, 22, 53, 57, 58, 59
 • Národní divadlo – tramvaje 6, 9, 17, 18, 22, 53, 57, 58, 59
 • Můstek – metra A, B

Architektura, umění a stavební historie

Kostel svatého Bartoloměje je vrcholně barokní jednolodní stavba architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera (1689-1751), který v letech 1726-1731 přebudoval starší objekt do dnešní podoby. Půdorysně je objekt tvořen průniky dvou krajních oválných prostor (presbytář a chór) a prostředního pravidelného čtyřcípého prostoru do dynamické barokní centrály. Klenby byly vymalovány významným vrcholně barokním malířem Václavem Vavřincem Reinerem. Na západní straně je umístěna sakristie, do které bylo dodatečně necitlivě instalováno schodiště na tribunu (po zazdění průchodu z rušeného Konviktu), která poskytuje výhled do presbytáře polokruhovými okny. Z důvodu návaznosti na okolní stavby má kostel pouze dvě fasády, jednu do Bartolomějské ulice (lomený půdorys je pozůstatkem středověké zástavby), která je řešena velmi stroze a hladce (pouze thermální okno, portál a dvě kazulová okna). Druhá fasáda (severní - dříve hlavní) do dvora není po celé délce, ale asi jen po polovině délky, je osově řešena, architektonizována sochami v konchách, členění navazuje na členění okolních objektů. Interiér je barokní včetně tří oltářů, zařízení je z devadesátých let (zdevastováno za josefínských reforem, pak na sto let obnoveno a znovu zničeno za neúdržby během totality, kdy kostel chátral a byl necitlivě využíván Bezpečností k výslechům).

Více o architektuře, umění a stavební historii kostela...

 

Dějiny objektu a místa

Historie místa dnešního kostela sahá do 14. století, kdy zde kolem roku 1372 zřídil Jan Milíč z Kroměříže školu, kapli sv. Maří Magdalény a příbytek pro kající se padlé ženy. Komplex se nazýval Jeruzalém. Po husitských válkách byly ovšem objekty rozprodány do rukou soukromým majitelům. Až do doby kolem roku 1617 po o objektech není nic známo. Roku 1659 kupují objekty od Vyšínových otcové jezuité, patrně zde staví zanedlouho kostel, budují Konvikt, kde bydlí studenti. Roku 1731 je vysvěcen zcela nový vrcholně barokní kostel zbudovaný patrně na základech staršího kostela. Po zrušení jezuitů roku 1773 jsou objekty Konviktu rozprodány, kostel zůstává ve správě c.k. administrace, posléze je v rukou Studijního fondu, který zde zřídil tiskárnu učebnic. Roku 1854 jsou budovy Konviktu i kostel zakoupeny paní Gabrielou, baronkou z Thyserbatu, která je daruje nově vzniklé kongregaci Šedých sester III. řádu sv. Františka. Kongregace se utěšeně rozrůstá, přežije obě války, ale po únoru 1948 musí sestry klášter opustit. Spolu s kostelem přechází do majetku Státní Bezpečnosti. Po mnoha peripetiích zpustlý kostel s klášterem sestry získávají roku 1995. Po třech letech je kostel opraven a doplněno např. celé chybějící vybavení presbytáře apod.

Více o historii kostela...

Pravidelné události

Bohoslužby

 • St 19:00, kostel sv. Bartoloměje Praha 1 Bartolomějská 9a 

Ve středu ke Středu

 • Každou středu po mši svaté si jdeme sednout do rekeftáře kláštera, kde je i drobné pohoštění. 
 • Případné přednášky se konají v kryptě kostela, sleduj tak události na našich stránkách a facebooku ;-)

Sportovní večer

 • dle dohody, bazén, badminton, bowling. Pro více informací nás kontaktuj.

Více

Lokace

 

50.082954,14.417249

Zobrazit na mapě

Kostel sv. Bartoloměje
Bartolomějská ulice
Praha 1
Staré Město

Kostel sv. Bartoloměje