Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

Program 2018

25. května: Noc kostelů (možná bohoslužba v rámci večerního programu ve Skokách i v Komárově)

10. června: Nejsvětější Srdce Páně a Neposkvrněné Srdce P. Marie 

24. června: Svatojánská pouť

2. července: hlavní pouť 

22. července: Pouť k Marii Magdaléně do Skoků (někde bývá Marie Magdaléna považována za blízkou přítelkyni P. Marie s dětství, jejichž cesty se pak rozešly, až se znovu sešly pod Křížem Mariina Syna)

Středa 15. srpna 18 hodin (!): Nanebevzetí Panny Marie ve Skokách

26. srpna:Pouť ke sv. Monice a sv. Augustinovi s uvažováním nad krásným, ale často komplikovaným vztahem mezi matkou a synem. Zveme všechny ty, kteří si před tváří Matky Boží a těchto dvou světců církve chtějí vyprosit milosti pro svoje rodinné vztahy.

16. září: Pouť ke sv. Ludmile s prosbou za naše babičky a jejich úkol při výchově vnoučat. Další pouť s rodinným námětem ;-).

7. října: Růžencová pouť

4. listopadu: Dušičková pouť s procesím na místní hřbitov, pobožnost na hřbitově za všechny zemřelé

9. prosince: Adventní pouť

30. prosince: Svátek sv. Rodiny ve Skokách: pouť našich rodin k P. Marii s obnovou manželských slibů; účastníci pouti z řad snoubeneckých a manželských párů dostanou drobnou upomínku (poslední letošní pouť s rodinným námětem)