P. Vladimír Slámečka

rektor Akademické duchovní správy ČVUT v Praze

* 1965

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (1989), absolvent Katolické teologické fakulty UK v Praze (1995), absolvent doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 1995 až do současnosti pracuje jako odborný asistent na téže fakultě; do roku 2001 na Katedře teorie obvodů, od roku 2001 až do současnosti na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Od svého nástupu na fakultu byl děkanem fakulty pověřen prací v Poradenském středisku pro studenty FEL ČVUT v Praze, kde založil mimo jiné studentský klub „Hovory o životě“, který se stal počátkem všech pastoračních aktivit na ČVUT. Později přešel do nově vznikajícího Centra informačních a poradenských služeb ČVUT v Praze, kde ve funkci duchovního poradce pracuje dodnes. Člen Asociace vysokoškolských poradců ČR. V roce 2000 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze a pověřen tehdejším královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou pastorací vysokoškolských studentů v Pardubicích a současně výpomocným duchovním tamtéž. V Pardubicích působil až do března roku 2012, kdy ho Dominik Duka už ve funkci pražského arcibiskupa pověřil založením a vedením nově vzniklé Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

Kontakty