Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

Ve středu ke Středu a Všichni k Martinu

Na Den reformace a v předvečer svátku Všech svatých vedly do starobylého kostelíka sv. Martina ve zdi kroky mnoha různých skupin a skupinek – obvyklí účastníci tzv. Limské bohoslužby, která se v kostele konává každý první čtvrtek v měsíci, ekumenická návštěva husitské mládeže, skupinka studentů, kteří měli návštěvu bohoslužeb a její reflexi za povinnost v rámci semináře na vysoké škole, a další jednotlivci i skupiny z bližšího i širšího okolí.

Po společné bohoslužbě, při níž kázal překladatel Bible 21 Alexander Flek, liturgii sloužil Mikuláš Vymětal a zpěv zachraňovala husitská mládež, následoval příchod spřáteleného společenství z nově založené akademické farnosti ČVUT. Tato farnost, vedená P. Vladimírem Slámečkou, je vlastně naším velmi blízkým sousedem – schází se pod heslem „ve středu ke Středu“ každou středu v kostele sv. Bartoloměje v ulici Bartolomějská (to je přímo naproti v dobách komunistických nechvalně známé policii, na místech, kde Milíč z Kroměříže založil svůj Jeruzalém). Po mši, kterou vykonali ještě ve svém „domácím“ kostele, přišli naši katoličtí souputníci přímo doprostřed dění. Následovaly různé ad hoc upravované aktivity – varhanní koncert Martina Berana, prohlídka výstavy fotografií romských rodin (krátce promluvila i americká fotografka Talita Brauer) a důkladná prohlídka všech přístupných prostor Martina ve zdi – románské krypty i šachet pro vedení ústředního topení ze 40. let minulého století, pozdně gotického balkónu i věže, jejíž spodní část je gotická, vrchní barokní a schodiště novogotické, i různých půd a půdiček, jichž se v kostele skrývá překvapivé množství. „Oficiální“ část celého setkání byla ukončena písní Díky za večer, když se stmívá a požehnáním P. Vladimíra. Následovaly ještě „neoficiální“ rozhovory, takže zaprášení, ale spokojení účastníci se z této milé akce rozcházeli do svých domovů až kolem jedenácté hodiny večerní.

Z pozice evangelického faráře od sv. Martina mi zbývá vyjádřit naději, že se naše čerstvě navázané ekumenické vztahy budou dalšími setkáváními ještě vylepšovat a prohlubovat.

Pravidelné události

Bohoslužby

  • St 19:00, kostel sv. Bartoloměje Praha 1 Bartolomějská 9a 

Ve středu ke Středu

  • Každou středu po mši svaté si jdeme sednout do rekeftáře kláštera, kde je i drobné pohoštění. 
  • Případné přednášky se konají v kryptě kostela, sleduj tak události na našich stránkách a facebooku ;-)

Sportovní večer

  • dle dohody, bazén, badminton, bowling. Pro více informací nás kontaktuj.

Více

Lokace

 

50.082954,14.417249

Zobrazit na mapě

Kostel sv. Bartoloměje
Bartolomějská ulice
Praha 1
Staré Město

Kostel sv. Bartoloměje