Aktivity

Aktivity v rámci ADS dělíme pro přehlednost do tří hlavních skupin: Akce, Pastorace a Projekty.

Akce jsou pravidelné aktivity ADS – společné slavení Velikonoc a dalších svátků, výlety, společenství…

Pastorace značí pastorační aktivity duchovní správy – od bohoslužeb, přes svatby až po evangelizaci…

Projekty jsou rozsáhlé dlouhodobé záměry užšího záběru, které ADS zastřešuje.