Články

Struktura

Struktura ADS

Rektor

Řídí ADS, poskytuje kněžskou službu, přednáší…

Asistent rektora

Je k ruce rektorovi ADS.

Rada

Poradní orgán rektora ADS, určuje směřování ADS.

PR tým

Obstarává propagaci a informuje o ADS a jeho aktivitách.

IT tým

Spravuje web ADS, vytváří IT podporu činností ADS.

HR tým

Obstarává personální obsazení volných pozic ve struktuře ADS.

Sbor

Zajišťuje liturgickou hudbu v rámci ADS, koncertuje.

Týmy aktivit

Jednotlivé týmy zajišťují plynulý chod rozličných aktivit.

Kontakty