Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

„Pojď, jdeme za náš národ …“

Těmito slovy povzbudila sestra Terezie Benedikta od Kříže, vlastním jménem Doc. Edita Steinová, svou sestru Růženu, když je gestapo odvádělo z karmelitánského kláštera v holandském Echtu. Doc. Steinová právě pracovala na svém vrcholném teologickém díle „Věda kříže“, když si pro ni 2. srpna 1942 německá tajná policie do klášterní pracovny přišla. Cíl byl jasný: vyhlazovací tábor nejen pro židovské vězně: Osvětim – Birkenau. Tady měla během následujících sedmi dnů, které ji z pozemského života zbývaly, svoji práci dopsat vlastní krví. Tady byla umučena a 9. srpna 1942 zpopelněna v místním krematoriu. Kdo byla tato žena, kterou za 56 let prohlásí polský papež Jan Pavel II. patronkou Evropy?

Svým životem podivuhodně vystihla pohnuté dějiny „svého“, 20. století. Narodila se v tradiční, velmi zbožné židovské rodině v polské Vratislavi 12. října roku 1891 jako poslední z jedenácti dětí. Není snad bez zajímavosti, že toho dne slavili židé Den smíření. Když jí byly dva roky, zemřel ji otec, a matka převzala výchovu do svých rukou. Edita, stejně jako mnozí z jejích vrstevníků, ve složitých letech přelomu století ztrácí víru. Odmítá tradici, ve které je vychovávána, nicméně neztrácí touhu poznat pravdu v celé její plnosti. Obdarována mimořádnou inteligencí se ponoří do studia filosofie a její nadání neunikne zakladateli fenomenologie, prof. Husserlovi, jehož se mladá filosofka stává roku 1916 asistentkou. Její touha poznat Pravdu však nemůže být uspokojena pouhou filosofií, její hledání odpovědí na základní otázky nemůže skončit jinak než setkáním s Tím, který sám o sobě prohlásil, že jedinou Pravdou, Cestou a Životem: v létě roku 1921 se jí v knihovně jejich přátel dostane do rukou životopis sv. Terezie z Avilly. Mladá žena pochopí, že právě našla: následujícího rána navštíví kněze, požádá o křest a 1. ledna 1922 je pokřtěna.

Začíná se psát nová etapa jejího života. Následujícího roku obhájí habilitační práci a stane se docentkou Německého institutu vědecké pedagogiky v Münsteru. Její touha zasvětit svůj život zcela Bohu nakonec zraje plných 12 let: v době, kdy se nad Evropou stahují temná mračna, vstupuje už jako zralá žena ke kolínským karmelitkám. Kam taky jinam, když to byla právě velká reformátorka Karmelu, Terezie z Avilly, která tajemně asistovala u její konverze? A kdy jindy než v den jejího svátku: 15. října roku 1933. Přijímá jméno Terezie Benedikta od Kříže, obléká řeholní hábit a plně se noří do svého povolání. Chápe ho v kontextu doby i jako oběť za svůj národ, který stále miluje a který v následujících letech projde nejhorší genocidou ve svých dějinách. I ona půjde s ním…

Komponovaný večer, věnovaný této velké ženě, v podání Doc. Vladimíra Petkeviče, mimo jiné našeho předního odborníka na život a dílo Doc. Edity Steinové. Doc. Petkevic (* 1954), ředitel Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je významným českým jazykovědcem, zabývajícím se matematickou a komputační lingvistikou, překladatelem a autorem mnoha odborných děl.

Pravidelné události

Bohoslužby

  • Út 20:00, koleje Strahov, blok 8, 1.mezipatro
  • St 20:00, kostel sv. Bartoloměje Praha 1 Bartolomějská 9a (kromě zkouškové období na ČVUT)
  • Ne 21:00 Matka Boží před Týnem (s častým hudební doprovodem pod vedením Martina Berana )

Ve středu ke Středu

  • přednášky cyklu konají v kryptě kostela,sledujte události na stránkách a facebooku

Společenství

  • Út 20:00, fara Kladno
  • Út 20:00, koleje Strahov

Sportovní večer

  • dle dohody, 19:30-21:30 (info u trenéra sportovního klubu ADS na tel. 284 691 528)

Více

Lokace

 

50.082954,14.417249

Zobrazit na mapě

Kostel sv. Bartoloměje
Bartolomějská ulice
Praha 1
Staré Město

Kostel sv. Bartoloměje

 

 

 

Chaloupeckého 1915/7, 169 00 Praha 6 (Blok 8)Zobrazit na mapě

Modlitebna Křesťanského klubu
Blok 8
Koleje Strahov
Chaloupeckého 1915/7
Praha 6

Kaple Strahov