Program zimního semestru

Během středečních večerů nazvaných Ve středu ke Středu se v kostele svatého Bartoloměje, respektive jeho kryptě, po bohoslužbě začínající ve 20:00 setkáme s následujícími tématy a hosty:

10. října: Dominik kardinál Duka, rektor Václav Havlíček…
Veni Creator Spiritus

Slavnostní zahájení akademického roku bohoslužbou za účasti nejvyšších představitelů školy celebruje pražský arcibiskup a český primas Dominik kardinál Duka, OP.

17. října:

Modlitba teoreticky aneb jaká je úloha modlitby v Evropě 21. století. Jak vidí modlitbu v jejích nejrůznějších podobách rektor ADS ČVUT otec Vladimír.

24. října: Dr. Marek Orko Vácha
GEN-etika, SYNT-etika

Mikrobiolog a katolický kněz, autor mnoha vědeckých publikací, přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK v Praze se zamýšlí nad etickými souvislostmi možností současných přírodních věd, zvláště medicíny.

31. října:

Komponovaný večer v evangelickém kostele sv. Martina ve zdi pod vedením Dr. Mikuláše Vymětala, studentského evangelického faráře. Prohlídka kostela, kůru a krypty, modlitba v předvečer Všech svatých za naše zemřelé, noční varhanní koncert Martina Berana.

7. listopadu: Dr. Daniel Herman
Očištění naší historické paměti

V den Velké říjnové socialistické revoluce se s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů zamýšlíme, jak se komunismus stále promítá do naší současné společnosti.

14. listopadu:

Komponovaný modlitebně-historický večer ke svátku sv. Anežky České. V kryptě přivítáme členy rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Anežčiných duchovních synů.

21. listopadu: Dr. Prokop Remeš
Sex a náboženství

Přednáškový večer se známým filozofem, psychologem a gynekologem, předním odborníkem na problematiku sekt.

28. listopadu:

Modlitba prakticky aneb Meditační večer s hudebním doprovodem.

5. prosince: Mgr. Antonín Forbelský
Manažer v církvi

Pardubický arciděkan a významný český duchovní se zamýšlí nad rolí kněze jako manažera.

12. prosince:

Místo přátelství v moderní individualistické společnosti – komponovaný večer o mnoha podobách přátelství, inspirovaný vztahem sv. Jany Františky de Chantal a sv. Františka Saleského.

19. prosince:

Vánoce nanečisto – předvánoční setkání studentů ČVUT a šedých sester v kryptě.

Stáhnout verzi k tisku! (plakát)