13. listopadu: Vstupte, prosím...

... do ordinace MUDr. Ivy Weilguny, venkovské praktické lékařky. Často těžko uvěřitelné příběhy z ordinace i ze záchranné služby v kraji bývalých Sudet ...

Sudety, rázovitý kraj, který je podnes poznamenaný neblahými událostmi, které následovaly po ukončení poslední světové války. Všem dobře známý, ale přesto dosud tolik diskutovaný a stále živý odsun německého obyvatelstva zde zanechal nejspíš na mnoho staleti stopy. Kraj, kde je zločinnost nejtěžšího kalibru takřka na denním pořádku, kde se mnoho lidí utíká k sebevraždě a v lepším případě jen k alkoholu či drogám, kraj, kde vládne beznaděj a zoufalství, nezaměstnanost a nejistota. Kraj, kde se rozpadají kostely a bývalé živoucí vesnice a osady zarůstají křovím, aby se o nich příští generace dozvěděly leda tak ze starých fotografií či vzpomínek těch, kteří ještě pamatují jejich zašlou slávu ...

Ale i kraj, kde žije spousta skvělých a obětavých lidí. Ať už jsou to potomci bývalých obyvatel, kteří mnohdy náhodou unikli hromadnému ortelu svých krajanů, nebo potomci nových osídlenců, nebo prostě lidé, kterým není lhostejný osud kraje, který si svojí podmanivou krásou dokáže získat lidská srdce. K poslední kategorii patří pardubická rodačka Dr. Iva Weilguny, lékařka, která po mnoho let obětavě slouží zdejším obyvatelům. Do jejího rajónu patří desítky vesnic a tisíce lidí v kraji, kterému vévodí kdysi slavné poutní místo Skoky, kde se nachází premonstrátské opatství Teplá, ale kde byl také v nedávných letech postaven první český trapistický klášter, který se stává dalším z duchovních center kraje.

Životní zkušenosti Dr. Weilguny jsou opravdu těžko uvěřitelné. Příběhy z jejich ordinací, rozesetých po celém kraji, stejně tak jako příběhy z praxe záchranářky, která často i několikrát týdně zachraňuje lidské životy při haváriích, mnohdy i zločinech nebo "jen" obyčejných kolapsech. Z jejího vyprávění cítíme nejen lásku k povolání i k lidem, mnohdy jakkoliv komplikovaným, ale především odhodlanost pomoci tomuto kraji a jeho obyvatelům. Pásmo barvitého vyprávění doplní prezentace mnoha fotografií z kraje, kterému Dr. Weilguny - jak se zdá - už natrvalo propadla.