4. prosince: Svatební noc pod duhovými nebesy

Tentokrát otevřeme v ADS-ku téma více než ožehavé: diskutovat veřejně o tak intimní skutečnosti, jakou je sexuální orientace, se nechce mnoha lidem. Přes všechnu osvětu je v mnoha kruzích, církevní nevyjímaje, toto téma stále tabuizované a přinejlepším se o něm nesluší mluvit příliš nahlas. Tím odvážnější je počin, ke kterému se tvůrci programu středečních večerů „Ve středu ke Středu“ odhodlali. Pozvat nejen psychologa na slovo vzatého, Dr. Jeronýma Klimeše, kterému bude sekundovat za teologii a morálku rektor ADS-ka otec Vladimír, ale i samotné studenty, zástupce l/g komunity s jejich životními příběhy. Co vede mnohdy už zralé muže a ženy k manželství, když jsou si svoji sexuální orientací naprosto jisti? Proč se rozhodnou zničit život sobě, svému partnerovi i svému okolí? Jen proto, aby zamaskovali svoji odlišnost a začlenili se do normální společnosti? Je touha po konformitě silnější než vlastní přirozenost? Jaké je dospívání a mládí člověka s nestandardní sexuální orientací zejména v církevním prostředí a jaké se před ním otevírají volby, chce-li zůstat věrný učení církve? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat společně odpovědi o první adventní středě cca ve 20.40 v kryptě u sv. Bartoloměje. Jako vždy předchází vlastnímu setkání mše svatá, kterou bude od 20 hodin celebrovat otec Vladimír.