18. 2. 2015: Popeleční středa jako starobylý portál doby postní

Mši svatou s doprovodem studentského sboru ADS ČVUT v Praze pod vedením Jana Škrabky celebruje P. Vladimír Slámečka. Večer završí adorace prokládaná recitací z děl českých katolických básníků. Možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření. Začátek mše svaté ve 20 hodin!