13.12. Osudy ruské emigrace v Československu po roce 1917

Přichystali jsme pro Vás další přednášku v rámci cyklu Ve středu ke Středu, kterou nás provede Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Přednáška se zabývá osudem ruských emigrantů v Československé republice po roce 1917, tj. po velké říjnové socialistické revoluci a po občanské válce trvající do roku 1920. Zdůrazňuje zájem českých úřadů o ruské (ale i ukrajinské a další) uprchlíky, který se projevil ve velkorysé, tzv. Ruské pomocné akci. Z hlediska sociálního složení šlo hlavně o inteligenci, studenty, zemědělce, kvalitní a vzdělanou populaci. Mapuje období od r. 1917 po r. 1947, přičemž poukazuje i na tragický osud řady emigrantů po osvobození Československa Rudou armádou. Přednášející bude nelehký úděl emigrantů demonstrovat i konkrétním příkladem: vylíčením osudu vlastní rodiny.

Večer bude zahájen bohoslužbou v 20:00, začátek přednášky bude přibližně od 20:30. Všechny příchozí, přicházející na konec mše žádáme, aby nerušili její průběh hlasitým příchodem.