Veni Creator Spiritus 2019

Drazí přítelé, studenti... kamarádi! Rádi bychom vás pozvali na již tradiční VCS, které se uskuteční příští středu 9.10.2019 od 20:00 v kryptě kostelíku svatého Bartoloměje. Letos svou účast potvrdil i náš pan rektor Doc. Vojtěch Petráček... Po mši sv. s ním bude v kryptě kostela beseda, tak si to určitě nenechte ujít! Moc se na vás těsíme, team ADS