Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

Zimní semestr 2014/2015

3. prosince 20,00 prof. Miroslav Bárta
Zanikne naše civilizace stejně jako ta egyptská?

Není si naše civilizace příliš sebejistá? Při večeru s předním českým egyptologem se dozvíme (a na fotografiích uvidíme) nejen o jeho výzkumech a objevech v povodí Nilu, ale i o tom, co můžeme z kolapsů nebo ze zániků civilizací ve starověku odvodit pro naši moderní civilizaci.

19. listopadu: Dr. Juan Braun
Můj přítel papež

Světoběžník, lovec krokodýlů, absolvent Ph.D. na Harvardu, rodák z Brna, ale duší i tělem Argentinec. V Argentině vyrůstal, učil a spolupracoval s jezuity, díky nimž objel celý svět a díky nimž se v 70. letech poprvé setkal s nezapomenutelným knězem jménem Jorge Bergoglio, jemuž velmi záleželo na nejchudších. Přítel našeho hosta je nyní znám pod jménem papež František …

Přednášku s diskusí doplní Mgr. Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství prezentací knih od papeže a o papeži Františkovi. Možnost zakoupení knih za speciální akční ceny.

12. listopadu: Pamětníci vzpomínají na listopad 89 na ČVUT

V předvečer svátku sv. Anežky České budeme vzpomínat na památné listopadové dny před dvaceti pěti lety. Kanonizace Anežky Přemyslovny tehdy spustila proces, na jehož konci bylo svržení komunistického režimu a nastolení svobody. Jak prožíval tyto dny a měsíce tehdy čerstvý absolvent Fakulty elektrotechnické, začínající doktorand a učitel Vladimír Slámečka? A mnozí další z těch, které dnes známe už jako slovutné profesory … Přijďte si poslechnout jejich vyprávění a vzpomínky na dobu, kdy mnozí z vás ještě ani nebyli naživu.

Shlédnout Fotky

5. listopadu: P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Jste mými přáteli …

… řekl Pán Ježíš udiveným učedníkům v předvečer svého utrpení. Počátek listopadu je v naší kultuře neodmyslitelně spjat se slavností Všech svatých a vzpomínkou na ty, kteří už ukončili svoji pozemskou pouť – na naše zesnulé. S rektorem ADS ČVUT v Praze, otcem Vladimírem Slámečkou, se společně zamyslíme nad kultem svatých v Církvi – tedy těch, kdo pochopili, co to znamená být Božími přáteli, a toto přátelství naplno žili. Ale i nad údělem těch, kteří z tohoto světa neodešli zcela připraveni. Jaké je teologické, liturgické i historické pozadí těchto listopadových svátků v katolické církvi a co říkají nám, lidem 21. století? Debatní večer bude zakončen modlitbou za naše zemřelé.

29. října: MgA. Janko Siroma
Křesťanství a život v pluralitním Srbsku

MgA. Janko Siroma, Slovák žijící v Srbsku s tématem "Křesťanství v Srbsku" - seznámí nás s náboženskou pluralitou v této zemi. Začátek ve 20,00 v kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1). Srbsko je krajina uložená v kopcovitém Balkáně ve východní části Evropy, která v současnosti u mladé generace získává na oblíbenosti. Představuje mezník a střet tří náboženských světů: východního křesťanství, západního křesťanství a islámu. MgA. Janko Siroma, pedagog ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislavě, je aktivním varhaníkem na katolických i evangelických bohoslužbách. Byl kantorem církevního sboru v Báčskom Petrovci a skrze bohatou koncertní činnost se snaží o rozvoj varhanního umění v Srbsku i mimo ně. Jako zahraniční Slovák žijící v Srbsku vám zprostředkuje stručný pohled na křesťanské církve, jež v této zemi působí a k nimž se početná slovenská menšina hlásí už 250 roků, jejich vzájemné soužití a život v multietnickém prostředí, jakým je Vojvodina, severní část Srbska – země, která přes svou geografickou příslušnost k Evropě na nás působí poněkud exoticky.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Prezentace k přednášce Záznam ke stažení

22. října: prof. Jan Sokol
Křesťan a demokracie

Povídání s kandidátem na prezidenta o naší zemi, lidech v ní a o tom, co vše je potřeba k tomu, abychom mohli žít svobodně a spokojeně. Jakou roli v tom všem hraje státní zřízení a naše osobní hodnoty?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

15. října: doc. Josef Jettmar
Zakladatel ČVUT Christian Josef Willenberg aneb ”Když archivy promluvily”

Přijďte si poslechnout jednoho z nejlepších řečníků z celého ČVUT, který bude hovořit o výsledcích svého výzkumu o Prof. Willenbergovi. Kdo byl tento muž, kterého považujeme za zakladatele nejstarší technické univerzity v Evropě? A jak vypadaly počátky ČVUT, když Prof. Willenberg učil ve svém bytě prvních 12 studentů? Dozvíte se na přednášce a diskuzi s titulem "Když archivy promluvily ..." Přednáška se koná v rámci cyklu Ve středu ke Středu Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

Shlédnout Fotky

8. října: Veni Creator Spiritus 2014

Zimní semestr 2012/2013

19. prosince:

Vánoce nanečisto – předvánoční setkání studentů ČVUT a šedých sester v kryptě.

Shlédnout Blog

12. prosince:

Místo přátelství v moderní individualistické společnosti – komponovaný večer o mnoha podobách přátelství, inspirovaný vztahem sv. Jany Františky de Chantal a sv. Františka Saleského.

Shlédnout Blog

5. prosince: P. Mgr. Antonín Forbelský
Manažer v církvi

Pardubický arciděkan a významný český duchovní se zamýšlí nad rolí kněze jako manažera.

28. listopadu:

Modlitba prakticky aneb Meditační večer s hudebním doprovodem.

21. listopadu: MUDr. Mgr. Prokop Remeš
Sex a náboženství

Přednáškový večer se známým filozofem, psychologem a gynekologem, předním odborníkem na problematiku sekt.

Shlédnout Záznam na YouTube Článek odpovídající přednášce
Stáhnout Záznam ke stažení

14. listopadu:

Komponovaný modlitebně-historický večer ke svátku sv. Anežky České. V kryptě přivítáme členy rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Anežčiných duchovních synů.

7. listopadu: Mgr. Daniel Herman
Očištění naší historické paměti

V den Velké říjnové socialistické revoluce se s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů zamýšlíme, jak se komunismus stále promítá do naší současné společnosti.

Stáhnout Přednáška Otázky

31. října:

Komponovaný večer v evangelickém kostele sv. Martina ve zdi pod vedením Dr. Mikuláše Vymětala, studentského evangelického faráře. Prohlídka kostela, kůru a krypty, modlitba v předvečer Všech svatých za naše zemřelé, noční varhanní koncert Martina Berana.

Shlédnout Blog

24. října: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
GEN-etika, SYNT-etika

Mikrobiolog a katolický kněz, autor mnoha vědeckých publikací, přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK v Praze se zamýšlí nad etickými souvislostmi možností současných přírodních věd, zvláště medicíny.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáškové slidy

17. října:

Modlitba teoreticky aneb jaká je úloha modlitby v Evropě 21. století. Jak vidí modlitbu v jejích nejrůznějších podobách rektor ADS ČVUT otec Vladimír.

10. října: ThLic. Dominik kardinál Duka OP, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Veni Creator Spiritus

Slavnostní zahájení akademického roku bohoslužbou za účasti nejvyšších představitelů školy celebruje pražský arcibiskup a český primas Dominik kardinál Duka, OP.

Shlédnout Záznam na YouTube - trailer Fotky Blog
Stáhnout Záznam ke stažení - trailer Písně ze slavnostní bohoslužby - komplet Veni Creator Spiritus Ty Boží lásko Úkon kajícnosti Sešli Ducha svého Aleluja Přímluvy Ty Boží lásko Svatý Beránku Boží Ty Boží lásko Mocný všech věcí králi Salve Regina Varhany na závěr

 

Letní semestr 2013/2014

14. května: Martin Beran
Úpadek liturgické hudby?

Je dnešní křesťanská (katolická) hudba pro liturgii v úpadku, když se dává přednost kytaře před varhanami? Tento odsudek lze slyšet čím dál častěji z úst „tradicionalistů“ (varhaníků, chrámových zpěváků) – snad nejvýrazněji zazněl ve vzrušené debatě po papežské návštěvě v září 2009. Jenže: je skutečně všechno „kytarové“ kýč? A jsou automaticky všechny „tradiční“ zpěvy kvalitní? Na tyto a mnohé další otázky nám odpoví regenschori ADS a mnoha dalších kůrů, varhaník a pedagog Martin Beran. Součástí večera bude i koncert sboru ADS pod jeho vedením.

Shlédnout Fotky

7. května: Dr. Juraj Sedláček
Otec ve sklepě

Žijeme opravdu v době, kdy jeden z nejkrásnějších a zároveň nejpotřebnějších vztahů, vztah otce a syna, prochází hlubokou krizí? Je krize mužství, o které mluví mnozí ze současných psychologů, příčinou problémů dnešní doby? A její příčinou mnohdy fatální selhávání mužů v roli otců? Katolický kněz, univerzitní kaplan a pedagog na Trenčínské univerzitě otec Juraj Sedláček je odborníkem na slovo vzatým: tématu se věnuje nejen jako vědec, ale především jako kněz, jehož rukama prošly tisíce univerzitních studentů.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

30. dubna: Mgr. David Kučerka
Litera láskou oživená aneb láska literou svázaná

Alespoň v našich zemích se už od dob Máchových traduje, že máj je lásky čas. Ale i sebevíce romantická láska potřebuje, aby ji do jasných mantinelů usměrnila chladná řeč paragrafů. Alespoň pro potřeby instituce, kterou odnepaměti nazýváme manželstvím. Jak vnímá tuto skutečnost světské a církevní právo? Co je třeba splnit, abychom mohli mít „svatbu v kostele“? A můžeme se ještě někdy rozvést, nebo je církevní manželství natrvalo? Na tyto a mnohé další otázky nám v předvečer 1. máje odpoví křižovník David Kučerka, magistr obojího práva.

23. dubna: Ludmila Javorová
Z hlubin bezedných

Jedné prosincové noci roku 1970 se stalo něco, co ji navždy proměnilo: Ludmila Javorová byla vysvěcena na katolického kněze. Doba byla těžká, socialistické Československo tonulo ve tmách normalizace, kriminály byly plné nevinných mužů a žen, platících nejen za svoji víru mnohaletým vězněním, a někdy i životem. Pro Felixe Davídka, tajného biskupa, který strávil téměř tři desetiletí za mřížemi, to byl jasný signál k rozhodnému a tehdy i dnes riskantnímu kroku. Jaký je osud ženy, která svým životem tak podivuhodně kopíruje pohnuté dějiny 20. století a která pochopila, že oné noci se opravdu stala Kristovou učednicí…?

Shlédnout Fotky

16. dubna: Ing. arch. Amáta Wenzelová
Sakrální architektura na akademické půdě

V kampusech proslulých světových vysokých škol jen málokdy nenajdeme univerzitní kapli. Jaké je její poslání uprostřed badatelen a laboratoří, přednáškových sálů a kolejí? Jaká je architektura těchto staveb a jak se v nich odráží původní poslání univerzit: nacházet cestu k Bohu skrze vědeckou práci? Sakrální architektura na akademické půdě očima architektky Amáty Wenzelové, která byla jednou z iniciátorek loňské výstavy studentských projektů Kaple pro ČVUT? ve foyer Národní technické knihovny.

Shlédnout Fotky

9. dubna: Dr. Jiří Grygar
Věda a víra

Jen málo osobností české vědy je tak známých široké veřejnosti, jako host dnešního večera. A jen málo otázek zní napříč staletími, jako ta, kterou si zvolil za téma své přednášky. Je věda opravdu v souladu s vírou, anebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že s rozvojem vědeckého poznání zákonitě upadá víra, jak jsme toho (zdánlivě) svědky? Pomůže nám přední český astrofyzik a popularizátor vědy, který se nadto nikdy netajil svojí vírou, nalézt odpověď?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

2. dubna: Mgr. Pavel Pecháček
Nejlepší propagandou je pravda

V čase nevídaného rozmachu informačních technologií si už jen obtížně představujeme dobu, kdy informace buď nebyly, nebo byly přísně cenzurované. Jak se žilo ve společnosti, kdy často jediným zdrojem spolehlivých zpráv z domova i ze zahraničí byly tzv. štvavé vysílačky, tedy Hlas Ameriky a Svobodná Evropa? Nejen o nich, ale i o svém životě plném dramatických zvratů, vypráví muž, který stál desetiletí v čele těchto rozhlasových stanic: dlouholetý ředitel české sekce Svobodné Evropy Pavel Pecháček.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

26. března: Dr. Prokop Remeš
Nahá žena na střeše aneb Bible a psychoterapie

Biblické příběhy nemusí sloužit jen k zbožnému rozjímání, ale stejně jako před staletími i dnes k psychoterapeutickým účelům. Před námi tak podivuhodně ožívají prastaré příběhy a jejich aktéři vstupují do našich životů, aby nám pomohli najít řešení našich problémů, Neboť biblické příběhy se nejen od těch našich málo odlišují, ale dokonce vzájemně interpretují. Pro Dr. Remeše se hagioterapie, jak se odborně nazývá metoda terapeutické práce nad biblickými texty, stala účinnou formou pomoci pro alkoholiky, drogově závislé a vůbec pro ty, kteří se ocitli na okraji společnosti.

Shlédnout Fotky

19. března: Mgr. Karel Satoria
Život je sacra zajímavej

Před více než dvaceti lety odešel tehdejší generální vikář brněnské diecéze, otec Karel Satoria, do francouzského trappistického opatství Sept-Fons. Motivem jeho odchodu nebyl útěk ze světa, ale touha naučit se opravdové modlitbě, která proměňuje jednotlivce a celý svět. O svých zkušenostech z kláštera, o důvodech návratu, ale především o umění hlubokého duchovního života, který je zároveň tak jednoduchý a prostý, vypráví otec Karel alias bratr Martin s nelíčeným zápalem.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

12. března: Dr. Václav Cílek
Krajiny vnitřní a vnější

Jak působí krajina na člověka a jak utváří jeho charakter, jeho pohled na svět? Jak formují krajiny našeho domova krajiny jiné, ty vnitřní? O tom, proč bychom měli pečovat o přírodu, ale i o mnohém dalším si budeme povídat s Dr. Václavem Cílkem, odborníkem na geologii, ale také autorem mnoha knih, které se kromě geologie, míst a klimatu odvážně pouští i do světů méně exaktních a více duchovních.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

5. března: Dr. Vladimír Slámečka
Zpověď v proměnách tisíciletí

Svátost smíření, tradičně nazývaná též svatou zpovědí, je nejen jednou ze sedmi svátostí, které církev doporučuje často slavit, ale pro mnohé katolíky se též může stát traumatizujícím zážitkem. Jaká je historie této svátosti, jak ji prožívali naši předkové a proč prochází v současné době zejména na Západě hlubokou krizí? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpověď společně s knězem, vysokoškolským pedagogem a rektorem ADS otcem Vladimírem Slámečkou.

Shlédnout Fotky

26. února:Dr. Leo Pavlát
Židovství ve 21. století

Jaké životy žijí naši „starší bratři ve víře“, jak nazval Židy papež Jan Pavel II., v dnešní Evropě, v dnešním Česku? Večer s ředitelem Židovského muzea v Praze, bývalým československým diplomatem v Izraeli, žurnalistou a spisovatelem Leo Pavlátem, nám pomůže poodhalit mnohá tajemství, která fenomén židovství dosud zahalují.

Shlédnout Fotky
Poslechnout Záznam na YouTube

19. února: Dr. Petr Blažek
Živé pochodně

V lednu uplynulo 45 let od sebeupálení Jana Palacha. Motiv tohoto činu je všeobecně známý, nicméně formě, kterou tento student zvolil, mnozí už dnes nerozumějí. Čím nebo kým se nechal inspirovat a jací byli jeho následovníci? Večer s historikem Petrem Blažkem nejen o Janu Palachovi, ale i o mnohých dalších, kteří za svobodu neváhali přinést oběť nejvyšší …

Tématem jsme také otevřeli projekce filmové kavárny ADS ve spolupráci s CIPS. Více o filmové kavárně.

Shlédnout Fotky
Poslechnout Záznam na YouTube

 

Zimní semestr 2013/2014

18. prosince:Petr Linhart
Autobusem do Podbořan a dál už pěšky

Folkový písničkář a frontman kapely Majerovy brzdové tabulky živě v ADS-ku! Jeho autobus zastaví tentokrát přímo v bartolomějské kryptě, aby nás odvezl vstříc jeho písním opuštěných krajin, zaniklých osad a prastarých příběhů. Třeba z oken autobusu zahlédneme mizející svět, který ale v písních tohoto osamělého písničkáře podivuhodně ožívá...

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

11. prosince: Mons. Václav Malý
Africký večer v ADS-ku

Súdán a Jižní Súdán očima pražského světícího biskupa Mons. Václava Malého. Signatář a mluvčí Charty 77, jeden ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a první mluvčí Občanského fóra patřil před Listopadem 1989 k významným postavám československého disentu. Jako kněz i jako občan, pronásledovaný komunistickým režimem, se ani v letech svobody naší země nepřestal zajímat o osudy těch, kteří takové štěstí jako my neměli a kteří dosud žijí pod útlakem nejrůznějších totalitních režimů. Vydejme se s tímto mužem tentokrát do Afriky a zaposlouchejme se do jeho zážitků, smutných i veselých, ale vždycky vedoucích k zamyšlení nad námi samotnými a nad naší lhostejností nad údělem druhých ... Mši svatou doprovází pěvecký sbor ADS tentokrát tematicky vybranými africkými spirituály.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

4. prosince: PhDr. Mgr. et Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Svatební noc pod duhovými nebesy

Není nic přirozenějšího než se oženit a vdát. Žijí mezi námi ale lidé, pro něž je přirozenou trochu jiná volba... Proč nezanedbatelné procento gayů a leseb volí raději manželství než vztah odpovídající jejich orientaci? Diskuzní večer, jehož hostem bude mimo jiné významný český psycholog Dr. Jeroným Klimeš, nám možná zodpoví nejednu otázku z této zejména v církvi tabuizované oblasti.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáškové slidyPřednáškové slidy Záznam ke stažení

27. listopadu: P. Ing. Josef Stuchlý SJ
Sedm životních výzev mladého člověka

Před každým člověkem stojí sedm základních výzev: nejsou to skaláry, nýbrž vektory, tvrdí jezuitský provinciál, báňský inženýr a absolvent teologie a psychologie na univerzitách v Bostonu, Dublinu a Londýně, otec Josef Stuchlý. Otevře nové horizonty i návštěvníkům tohoto večera?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení Přednáškové slidy

20. listopadu: P. Tomáš Hofmann, P. Pavel Rousek
Sibiř – vzdálená i blízká

Večer s P. Pavlem Rouskem, farářem ve Vysokém Veselí a P. Tomášem Hoffmannem, ředitelem Diecézního centra života mládeže „Vesmír“ v Deštném v Orlických horách o cestě na Sibiř. V září r. 2001 se s cílem navštívit své spolubratry za Bajkalem dotkli reality tak vzdálené i tak blízké, krás i úskalí … viděli, zahlédli, co se děje.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Zaznam ke stažení

13. listopadu: MUDr. Iva Weilguny
Vstupte, prosím…

… do ordinace MUDr. Ivy Weilguny, venkovské praktické lékařky. Často těžko uvěřitelné příběhy z ordinace i záchranné služby v kraji bývalých Sudet. V rámci večera proběhne výstava rázovitých autorčiných fotografií z kraje, který dnes už považuje za svůj.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

6. listopadu: P. ThLic. Jan Houkal, Th.D., Mgr. Ondřej Kolář, Th.D., Mikuláš Vymětal, Th.D.
Smrt! A co dál…?

Jsou opravdu tak rozdílné přístupy katolické a reformační teologie k otázce věčného života, jak jsou po staletí deklarovány teology z obou táborů? Mnohé z otázek nám v komponovaném diskusním večeru, spadajícím do dušičkového období, pomohou objasnit katolický kněz Dr. Jan Houkal a jeho protestantští kolegové Dr. Ondřej Kolář a Dr. Mikuláš Vymětal.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

30. října: Plk. Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Křižácké výpravy a válka v Sýrii

Jaký je pohled etiky na válku jako takovou a na bojové operace posledních let? Mohou krátké operace světových velmocí odvrátit konflikty nedozírných následků? Může „válka v malém“ odvrátit „válku ve velkém“? Komponovaný večer s generálním sekretářem České biskupské konference, bývalým hlavním kaplanem Armády ČR a poradcem ministryně obrany, Mons. Tomášem Holubem.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

23. října: P. Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Teologie a výzvy moderní přírodovědy (1850–1950)

Večer s předním českým teologem Dr. Ctiradem Václavem Pospíšilem, profesorem dogmatické teologie na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. On sám po letech pečlivého bádání říká, jak překvapivě pestrá a výrazně odlišná realita bourá zavedená klišé. Přijďte se o tom přesvědčit i Vy!

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

16. října: Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
„Pojď, jdeme za náš národ …“

Doc. Edita Steinová, židovka, ale i praktická ateistka, konvertitka, filosofka, mystička a nakonec osvětimská mučednice, prohlášená Janem Pavlem II. patronkou Evropy. Žena, která svým životem odráží pohnuté politické i ideové dějiny 20. století, v komponovaném večeru Doc. Vladimíra Petkeviče z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

9. října: Mons. JUDr. Ing. Mgr. Jan Vokál, JU.D.
Veni Creator Spiritus

Slavnostní bohoslužbu na zahájení akademického roku 2013/14 celebruje za účasti nejvyšších představitelů školy absolvent oboru Technická kybernetika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Po mši sv. následuje v kryptě kostela neformální setkání studentů s rektorem ČVUT v Praze, Prof. Václavem Havlíčkem, Mons. Janem Vokálem a dalšími hosty večera. Všichni studenti i ostatní členové a příznivci akademické obce ČVUT v Praze jsou srdečně zváni!

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

 

Letní semestr 2012/2013

15. května:
ADS hostem na svatojánském NAVALIS

Ať už budete trávit rektorský den kdekoliv, zvažte pozvání na večerní NAVALIS. Tato starobylá tradice slavící sv. Jana Nepomuckého má mnoho co nabídnout i dnešnímu člověku, nejen proto byla před čtyřmi lety v plné okázalosti obnovena. Podrobný harmonogram večera bude zveřejněn později.

8. května: Mgr. Jan Cibulka
„Odsun“ Němců – strašidlo české ne-paměti

Jakým způsobem může 66 let stará událost ovlivňovat naše životy dnes? Proč hrála karta „Benešových dekretů“ tak silnou roli v prezidentské kampani 2013? Z Českých zemí byl vysídlen každý třetí obyvatel. Právě tolik – přes tři miliony – čítala naše německá menšina. Jednalo se o největší přesun lidí v historii země. Původní označení „odsun“ nechtěně vystihuje podstatu vysídlení: odsunuli se lidé a s nimi problém, zhoubný nádor žije vlastním životem dále…

Shlédnout Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení

1. května: P. Mgr. Vladimír Kelnar
Mariánský máj

V první večer měsíce, tradičně zasvěceného úctě k P. Marii, přijmeme pozvání k prohlídce starobylého chrámu Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí, který právem řadíme mezi perly pražských mariánských svatyní. Průvodcem nám bude odborník na slovo vzatý: kunsthistorik a svatovítský kanovník, ale zejména týnský farář P. Vladimír Kelnar.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Písně z koncertu sboru ADS - komplet Hymna k Fatimské Panně Marii Každý den Mocný všech věcí Králi Soudce všeho světa, Bože Ježíši, Chlebe andělský J. S. Bach - Koncert G dur, 3. věta

24. dubna: P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Svatou zemí s rektorem ADS ČVUT

Odnepaměti putovali lidé na místa spojená se životem Ježíše Krista, do daleké Palestiny. V roce víry se tam za všechny studenty a příznivce ADS-ka vydal jeho rektor otec Vladimír, aby nás v komponovaném večeru alespoň virtuálně pozval na místa, drahá nejen křesťanům, ale i židům a muslimům.

17. dubna: P. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Exorcismus: mýty a skutečnost

Je ďábel jen oblíbeným námětem hollywoodských hororů, nebo skutečností, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu? Se svými bohatými zkušenostmi se přichází podělit exorcista, biblista a proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze otec Jaroslav Brož.

Shlédnout Záznam na YouTube Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení --Záznam ke stažení-->

10. dubna: P. Prof. Ludvík Armbruster SJ
Tokijské květy

Večer s významným českým jezuitou, který většinu svého života prožil v Tokiu. Povídání o tom co nás rozděluje, ale také spojuje s lidmi v cizích zemích, o vzdělání, o východní moudrosti, o životě.

Shlédnout Záznam na YouTube Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení --Záznam ke stažení-->

3. dubna: Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.
Práce jako Boží dar

Přednáška absolventa Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, programátora a studenta teologie, o kráse světa vědy a techniky a práci jako příležitosti k setkání s Bohem i lidmi.

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška

27. března: Miloš Doležal
Jako bychom dnes zemřít měli

Je advent roku 1949 a v číhošťském kostelíku na Českomoravské vysočině se několikrát pohne křížek na svatostánku. Nikdo asi tehdy netuší, že tímto dosud nevysvětleným úkazem se strhne vlna hrůz, na jejímž konci bude nejen brutálně umučený číhošťský farář P. Josef Toufar. Povídání s publicistou a spisovatelem Milošem Doležalem, vítězným autorem ankety LN Kniha roku 2012 „Jako bychom dnes zemřít měli“, o tomto výjimečném knězi a jeho mučednické smrti. Součástí večera bude i předčítání z knihy v podání herečky Jany Frankové, promítání dobových fotografií a propagandistického dokumentu „Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení“ (1950).

Shlédnout Záznam na YouTube Fotky
Stáhnout Záznam ke stažení --Záznam ke stažení-->

20. března: P. ICLic. Karel Moravec
Má rodina smysl i dnes?

Biskupský vikář pro pastoraci, soudce diecézního církevního soudu v Hradci Králové a především kněz, jehož rukama prošly stovky snoubeneckých a manželských párů, vypráví o svých bohatých zkušenostech s tak křehkou skutečností lidské existence, jakou je láska, rodina, manželství. A nezatajuje, že i krásné vztahy mohou jednoho dne ztroskotat…

Stáhnout Přednáška

13. března: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Sex ve zpovědnici

je noční můra nejen kajícníků, ale i mnohých zpovědníků. Jak vidí přední český psycholog, známý svými netradičními pohledy na tradiční problémy věřícího člověka, tak ožehavou otázku, jakou je zpověď z hříchů proti 6. přikázání?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška

6. března: P. ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Prý stačí jen věřit v Boha, církve k tomu není třeba

Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zamýšlí nad široce rozšířeným míněním dnešní doby. Je-li možné věřit v Boha bez církve, k čemu tu je ještě tato instituce, o které slýcháme, že je zkostnatělá, způsobila více zla než užitku a jde jí jen o moc, majetek a vládu nad lidmi?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška

27. února: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Nikdy nebylo lépe

Jak se na vývoj ČR dívá významná disidentka a chartistka Jiřina Šiklová? Jakým směrem se podle ní ubírá naše země a co můžeme čekat od občanů, kteří si pořád na něco stěžují a hledají si omluvenky v počasí, Evropské unii, politicích?

Shlédnout Fotky
Stáhnout Přednáška Požehnání Papežská hymna

20. února: P. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.
Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj

očima kněze, který v době totality třicet let působil v nelegálních strukturách a disentu, a vědce, jehož přínos pro matematickou lingvistiku, historii a filosofii výchovy byl vysoce oceněn, a též polistopadového ministra školství prof. Petra Piťhy. Jak k nám promlouvají naši věrozvěsti přes hradbu tisíciletí, zvláště letos, kdy slavíme 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu?

Shlédnout Záznam na YouTube
Stáhnout Záznam ke stažení Záznam ke stažení

13. února:
Popeleční středa jako starobylý portál doby postní

Komponovaný večer, otevírající postní dobu (přednáška otce rektora o historii postu a o jeho významu v současné době, varhanní koncert Martina Berana, tichá adorace, možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření).

Letní semestr 2014/2015

 4. 3. od 20,00  Prof. Lubomír Mlčoch: Plánované stárnutí zařízení aneb nezbytná součást průmyslové evoluce

Je vzdálenost mezi technikou, etikou a ekonomikou opravdu tak propastná, jak se některým studentům technických oborů zdá? Je tedy zbytečné, aby se technici těmito otázkami zabývali? A jak s tím vším souvisí pokrok, globalizace, konzum a jiné mantry současného světa? Diskuse nejen o tom s předním českým ekonomem, někdejším poradcem prezidenta Havla, ale i profesním kolegou prezidentů následujících, děkanem Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze, Prof. Ing. Lubomírem Mlčochem, CSc., členem Papežské akademie společenských věd, bude jistě zajímavá.

11. 3.od 20,45 Prof. Václav Wolf: Buddha nebo Kristus?  mše svatá mimořádně až ve 20,00

Pohled předního českého teologa, dlouholetého profesora dogmatické teologie a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof. ThDr. Václava Wolfa na fenomén východních náboženství, zejména buddhismu. Zatímco tradiční křesťanství je v současné Evropě poněkud na ústupu, obdiv k východním duchovním směrům roste. Známe ale opravdu tato náboženství, jejich nauku i spiritualitu, nebo jsou to jen romantické představy, které mají s realitou mnohdy pramálo společného?

18. 3. od 20,00  P. Jan Pacner: O emocích, o víře i o naději …

 … je služba vojenského kaplana, říká kapitán Jan Pacner, kaplan Univerzity obrany v Brně, účastník několika zahraničních misí. Jaké to je být dlouhé měsíce vzdálen od domova, od blízkých, od přátel … v cizích krajích, kde jsou zahraniční vojáci často přijímáni s nenávistí a s pohrdáním, kde smrt číhá doslova na každém kroku, kde vládne jiná kultura a jiné náboženství? Ve svém vyprávění se nevyhýbá ani dnes tolik ožehavému tématu islámu a nahlíží ho nejen jako voják, ale především jako katolický kněz a teolog.

25. 3. od 20,00  Doc. Jaroslav Zvěřina: Abnormální sexuální přání … vášeň nebo krutá nemoc?

S uznávaným českým sexuologem Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. tentokrát nahlédneme do našich ložnic: jak vypadá běžný intimní život Čechů, co všechno se v našich ložnicích a samozřejmě nejen v nich odehrává, co všechno je z pohledu sexuologa přijatelné a co už je za hranou? A co na to všechno říká katolická morální teologie? Jsou katolíci opravdu tak prudérní, jak si většinová společnost myslí, nebo je církev i v této oblasti tolerantnější, než se zdá? 

Není-li uvedeno jinak, začínají všechny akce v kostele sv. Bartoloměje mší svatou v 19:00. Po ní následuje v kryptě kostela vlastní program pravidelně od 20:00.

Záznamy z přednášek jsou také na našem kanále youtube.com/adscvut

Program v minulosti

Pod jednotlivými Středami naleznete mimo jiné i materiály z přednášek.

Letní semestr 2014/2015

18. 2.     Popeleční středa jako starobylý portál doby postní

25. 2. od 20,00: PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.: Kdyby budovy mohly mluvit  aneb stavební vývoj pražské techniky v průběhu staletí.

Poněkud stranou významných osobností z dějin ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě, stojí stavební rozvoj budov, ve kterých Pražská technika sídlila a sídlí: od malostranského bytu, ve kterém začínal před třemi staletími výuku Prof. Willenberg až po nejnovější prostory v pražských Dejvicích, které byly studentům a pedagogům předány teprve před několika lety. Historička Dr. Milena Josefovičová nás seznámí nejen s málo známou „stavební“ historií naší školy, ale v komponovaném večeru nabídne i spoustu dosud nepublikovaného obrazového materiálu. 

 

Pravidelné události

Bohoslužby

  • Út 20:00, koleje Strahov, blok 8, 1.mezipatro
  • St 20:00, kostel sv. Bartoloměje Praha 1 Bartolomějská 9a 
  • Ne 21:00 Matka Boží před Týnem (hudební doprovod pod vedením Martina Berana )

Ve středu ke Středu

  • přednášky cyklu konají v kryptě kostela,sledujte události na stránkách a fb

Společenství

  • Út 20:00, fara Kladno
  • Út 20:00, koleje Strahov

Sportovní večer

  • 19:30-21:30 (info u trenéra sportovního klubu ADS na tel.284691528)

Více

Lokace

Sv. Bartoloměj

50.082954,14.417249

Více