Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

Přijetí našich dvou členů do katechumenátu

Při prvním setkání v postní době jsme přijali dva naše členy do katechumenátu. Čeká je poslední období před slavnostním přijetím svátosti křtu

 

17.11 od 12 hodin: Exkurze Břevnovský klášter

Festival VOX

Milí přátelé rádi předáváme pozvání ADCM,

zveme vás na letošní dvanáctý ročník křesťanského festivalu VOX, který se tradičně koná na konci listopadu, tedy 21. 11. 2015 od 15:00 v Pastoračním středisku u sv. Vojtěcha na Praze 6. V Praze se toho hodně děje. Každý den je možné zajít na nějaký koncert nebo kulturní událost. Sbory, farnosti a církve mají svoje kalendáře často plné aktivit. Proč tedy křesťanský
festival?

Chceme, aby VOX byl něco více než jen benefiční festival. Vnímáme jako velmi důležité, že se křesťané z různých církví schází společně k tomu, aby se poznali, inspirovali, aby společně chválili Boha. Věříme, že Bůh může skrze hudbu promlouvat nejen k věřícím lidem, ale také k těm, kdo ho ještě neznají - a tak také koncipujeme program VOXu, aby byl srozumitelný a zajímavý nejen pro křesťany, ale také pro jejich přátele.

Naší myšlenky jsme zformulovali do VIZE festivalu:

 • Chceme aby festival VOX byl světlem na temném místě.
 • Chceme, aby festival VOX byl setkáním křesťanů z různých církví a společenstvím. 
 • Chceme aby festival VOX přinesl duchovní povzbuzení i nastartování. 
 • Chceme, aby festival VOX byl časem, kdy Bůh bude promlouvat k lidem, protože On je Bohem tohoto města.

Chceš být toho součástí?

Hlavním hostem letošního VOXu je irská worshipová kapela Bluetree, která oslovila křesťany po celém světě písní God of the City, další vystupují a program letošního VOXu najdete na přiloženém plakátu a také na našem webu www.festivalvox.cz.

Festival je benefiční, letos podpoříme Domov sv. Rodiny v Praze 6. 
 
VOX

Stipendijní program KAAD

Je zde nabídka stipendií organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) pro křesťanské studenty po ukončeném 6. semestru (Mgr. a Ph.D.), absolventy vysokých škol a vědecké badatele.

Další informace Stipendijní program KAAD

Pozvání na Besedu o ruském pravoslaví (26.3.) a na Pochod pro život 2015 (21.3.)

Studentský spolek pro soudobé dějiny východní Evropy FF UK si Vás dovoluje pozvat na svou besedu na téma Současné ruské pravoslaví a jeho vztah ke státu. Jakou roli má v soudobém Rusku hrát pravoslaví? Pojďte o tom i mnohém dalším opět diskutovat s našimi hosty: Ivanou Noble, Martinem C. Putnou a Lvem Roitmanem. Facebook event

Ve čtvrtek 26. 3. v 18:00 v posluchárně č. 300 (3. patro) v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha. Beseda začne promítáním filmu, půjde o snímek Moskevské procesy (Milo Rau, 2014. V ruském znění s anglickými titulky). Beseda sama bude z velké části probíhat formou otázek z publika.

Národní pochod pro život v Praze se uskuteční v sobotu 21. března 2015. Zahájení bude na Mariánském náměstí ve 14.15 hodin. Další informace: http://pochodprozivot.cz TZ ČBK Facebook event

Jak uvádí Hnutí Pro život, cílem akce je: aby každá žena čekající nečekaně dítě věděla, že v tom nezůstane sama; aby si muži uvědomili svou zodpovědnost a ženy v nich nacházely oporu; aby 23 tisíc dětí nepřicházely ročně o život, ale dostaly šanci žít; aby společnost chránila všechny děti od okamžiku početí.

Program:

12.00 missa tridentina v kostele sv. Gabriela v Holečkově ulici (celebrant kanovník Metropolitní kapituly P. Jan Gerndt)

12.30 řeckokatolická liturgie v katedrále sv. Klimenta v Karlově ulici (celebrant biskup Ladislav Hučko, apoštolský exarcha)

12.30 pontifikální mše svatá v kostele sv. Jiljí v Husově ulici (hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský)

14.15 zahájení Národního pochodu pro život na Mariánském náměstí

14.30 průvod centrem Prahy: Mariánské náměstí - Platnéřská - Křižovnická - Smetanovo nábřeží - Národní třída - 28. října - Václavské náměstí

16.00 závěrečný program u sochy sv. Václava

Pravidelné úterní společenství na kolejích na Strahově

Bydlíš či nebydlíš na Strahově? Jsi student či alumni? Ano? Zveme tě do společenství mezi nové kamarády a kamarádky. Již více než 15 let se vždy v úterý ve 20,00 během celého roku na kolejích na Strahově schází společenství studentů a studentek bydlících nejen na Strahově. V modlitebně na bloku 8 v prvním mezipatře začínáme vždy mší svatou, následuje modlitba nešpor a potom diskuze u jídla a pití. Někdy diskutujeme o nějakém tématu nebo přijde zajímavý host. Mše svaté celebruje otec Vladimír Slámečka, rektor Akademické duchovní správy ČVUT. Koná se pod záštitou Křesťanského klubu Studenstké unie ČVUT.

PF 2015

Děkujeme všem příznivcům za podporu v roce 2014 a v novém roce 2015 přejeme vše dobré, úspěchy ve studiu, pevné zdraví a hojnost Božího požehnání. Opět na viděnou se těšíme se zahájením letního semestru, tj. ve středu 18. února 2015. Váš tým Akademické duchovní správy Českého vysokého učení technického v Praze

26. 11. 20,00 Vycházka za méně známými pražskými kostely nr. 1

V posledním týdnu církevního roku se po bohoslužbě (v 19,00 – nácvik pěveckého sboru již od 17,30) vydáme prozkoumat méně profláklé kostely Starého Města. Projdeme od sv. Bartoloměje kolem sv. kolem románského Martina ve zdi, barokního sv. Havla a sv. Michaela archanděla, evangelického sv. Salvátora, gotického svatého Ducha a skončíme u gotického svatého Haštala, kde se nakonec zastavíme na chvíli v hospůdce. Ne každý kostel bude otevřen, ale do některého se určitě podíváme i dovnitř.

Nábor do pěveckého sboru ADS ČVUT

Zveme do našeho pěveckého sboru nové zájemce o klasický sborový zpěv. Zaměřujeme se především na barokní hudbu a liturgické zpěvy.

Kdo: amatéři i profesionálové do všech hlasových skupin

Kdy: zkoušky každou středu v 17:30

Kde: kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a (u Národní třídy)

Kontakt: sbormistr Jan Škrabka, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na Vaši účast.

Exkurze do Lorety 31. října 2014

Sraz v pátek 31.10. 2014 v 9,25 před Loretou (Loretánské náměstí, Praha 1 - Hradčany). Délka bezplatné prohlídky 1 - 1,5 hodiny. Se zasvěceným výkladem bratra kapucína, který byl dlouholetým správcem Lorety. Pokud máte zájem se zúčastnit, prosíme o vyplnění formuláře, kapacita je omezena. http://goo.gl/forms/96ijaA3384 

Praha, Hradčany, Loreta, průčelí

Více o Loretě: http://loreta.cz nebo http://www.facebook.com/loretapraha

5. listopadu: Jste mými přáteli …

… řekl Pán Ježíš udiveným učedníkům v předvečer svého utrpení. Počátek listopadu je v naší kultuře neodmyslitelně spjat se slavností Všech svatých a vzpomínkou na ty, kteří už ukončili svoji pozemskou pouť – na naše zesnulé. S rektorem ADS ČVUT v Praze, otcem Vladimírem Slámečkou, se společně zamyslíme nad kultem svatých v Církvi – tedy těch, kdo pochopili, co to znamená být Božími přáteli, a toto přátelství naplno žili. Ale i nad údělem těch, kteří z tohoto světa neodešli zcela připraveni. Jaké je teologické, liturgické i historické pozadí těchto listopadových svátků v katolické církvi a co říkají nám, lidem 21. století? Debatní večer bude zakončen modlitbou za naše zemřelé.

Začátek debaty ve 20:00
Slavení eucharistie od 19:00
Nácvik sboru v 17:30

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candle-flame-no-reflection.jpg

29. října: Křesťanství a život v pluralitním Srbsku

MgA. Janko Siroma, Slovák žijící v Srbsku s tématem "Křesťanství v Srbsku" - seznámí nás s náboženskou pluralitou v této zemi. Začátek ve 20,00 v kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1). Srbsko je krajina uložená v kopcovitém Balkáně ve východní části Evropy, která v současnosti u mladé generace získává na oblíbenosti. Představuje mezník a střet tří náboženských světů: východního křesťanství, západního křesťanství a islámu. MgA. Janko Siroma, pedagog ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislavě, je aktivním varhaníkem na katolických i evangelických bohoslužbách. Byl kantorem církevního sboru v Báčskom Petrovci a skrze bohatou koncertní činnost se snaží o rozvoj varhanního umění v Srbsku i mimo ně. Jako zahraniční Slovák žijící v Srbsku vám zprostředkuje stručný pohled na křesťanské církve, jež v této zemi působí a k nimž se početná slovenská menšina hlásí už 250 roků, jejich vzájemné soužití a život v multietnickém prostředí, jakým je Vojvodina, severní část Srbska – země, která přes svou geografickou příslušnost k Evropě na nás působí poněkud exoticky. Slavení eucharistie od 19,00. Nácvik sbpru - zpěvu od 17,30.

Křesťanství v Srbsku

prof. Jan Sokol: Křesťan a demokracie

Přednáška s diskuzí s českým filosofem začíná v 18,30 na Fakultě elektrotechnické v posluchárně T2:D3-309 (Technická 2, Praha 6 - Dejvice).
Posluchárna se nachází ve 3. podlaží a je situována přímo nad hlavním vchodem.

Plakát Jan Sokol

Sbor 15.10. a 29.10.

Přijďte se zapojit do zpěvu. 15.10. se sejdeme v 17,30, 22.10. bohoslužba není (přednáška prof. Sokola na Fakultě elektro od 18,30), opět se sejdeme 29.10. Těší se na všechny staré i nové tváře regenschori Martin Beran.

doc. Josef Jettmar: Zakladatel ČVUT Christian Josef Willenberg aneb ”Když archivy promluvily”

O výsledcích svého výzkumu o založení ČVUT bude hovořit prorektor ČVUT doc. Josef Jettmar ve středu 15. října od 20,00 v kryptě kostela sv. Bartoloměje na Praze 1 (Bartolomějská 9a). Přijďte si poslechnout jednoho z nejlepších řečníků z celého ČVUT, který bude hovořit o výsledcích svého výzkumu o Prof. Willenbergovi. Kdo byl tento muž, kterého považujeme za zakladatele nejstarší technické univerzity v Evropě? A jak vypadaly počátky ČVUT, když Prof. Willenberg učil ve svém bytě prvních 12 studentů? Dozvíte se na přednášce a diskuzi s titulem "Když archivy promluvily ..." Přednáška se koná v rámci cyklu Ve středu ke Středu Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

Výlet do Skoků

Jezdíte rádi na zajímavá místa nebo jezdíte rádi na kole? Plánujeme jet do Skoků (www.skoky.eu) o víkendu 18.-19. října 2014. V neděli 19. října ve 14,00 je ve Skokách misijní neděle https://www.facebook.com/events/441843115956245/, kde mši svatou slouží náš milý otec Vládimír Slámečka. Zájemci nechť se prosím hlásí na příslušný mail v kontaktech.
Možnost A je kolo: Na Strahově na kolejích sraz v 10,00. Rakovník pauza na oběd 13-14. Příjezd na ubytování ve Štědré kolem 17,30-18,00. Celkem 115 km. V neděli dopoledne se můžeme podívat do Manětína nebo Rabštejna nad Střelou. Mše ve Skokách ve 14,00. Odjezd vlakem ze Žlutic 17:39 (5 km od Skoků) do Prahy Dejvic (20:42) a Masarykova nádraží (20:52). Vše mimo hlavní cesty po asfaltkách s téměř nulovým provozem (asfalt všude kromě posledních 2 km polní cestou do Skoků), celkem 110 km. Ubytování zajištěno. Strava se domluví podle počtu lidí. Převoz věcí tam i zpět zajištěn, takže nosič nebo jízda s batohem není nutná.
Možnost B je jet autem či vlakem ať už v sobotu nebo v neděli ráno.

Rok se svatou Terezií z Avily a bratry karmelitány

V souvislosti s blížicím se pětisetletým výročím narození velké světice Španělska svaté Terezie z Avily 15. října 2015 pořádají nejen v Praze na Hradčanech či v Košířích bratři bosí karmelitáni ze Slaného řadu akcí. Především upozorňujeme na duchovní cvičení pro mladé v termínech 28.-30.11. 2014 a 13.-15.3. 2015. Od října 2014 do října 2015 se uskuteční:

Číst dál: Rok se svatou Terezií z Avily a bratry karmelitány

Zahájení a říjen v akademickém roce 2014/2015

Zveme na již tradiční datum - středu 8.10. na zahájení akademického roku na ČVUT slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus v 19,00 v univerzitním kostele svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1) za účasti představitelů vedení univerzity. Celebruje rektor Akademické duchovní správy ČVUT P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

K programu dalších říjnových večerů Ve středu ke Středu: 15.10. od 20,00 vystoupí doc. Josef Jettmar s tématem zakladatele ČVUT Christiana Josefa Willenberga; 22.10. od 20,00 prof. Jan Sokol, významný český filosofický antropolog. 29.10. MgA. Janko Siroma, Slovák žijící v Srbsku s tématem "Křesťanství v Srbsku" - seznámí nás s náboženskou pluralitou v této zemi. (Tento semestr jsou bohoslužby již od 19,00 z důvodu umožnění dřívějších začátků samotných večerů, které nově začínají již ve 20,00 - v kryptě).

Veni Creator Spiritus 2014

Veni Creator Spiritus je tradiční slavnostní mše svatá k zahájení akademického roku na ČVUT. Letos ji bude celebrovat rektor ADS otec Vladimír Slámečka. Této slavnosti se pravidelně zúčastňují nejvyšší představitelé naší technické univerzity. Letos jsme pozvali rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc.


Mše svatá bude sloužena 8. října od 19:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Všichni jste srdečně zváni!

Upozorňujeme, že došlo ke změně data konání Veni Creator Spiritus! Nezapomeňte si prosím opravit ve svých diářích datum na 8.10. v 19:00!!

Pravidelné události

Bohoslužby

 • Út 20:00, koleje Strahov, blok 8, 1.mezipatro
 • St 20:00, kostel sv. Bartoloměje Praha 1 Bartolomějská 9a (Ze zdravotních důvodů dočasně pozastaveno)
 • Ne 21:00 Matka Boží před Týnem (doprovází sbor ADS pod vedením Martina Berana )

Ve středu ke Středu

 • přednášky cyklu se do odvolání konají v budově FEL - sledujte aktuální info na fb

Společenství

 • Út 20:00, fara Kladno
 • Út 21:00, koleje Strahov

Sportovní večer

 • 19:30-21:30 (info u trenéra sportovního klubu ADS na tel.284691528)

Více

Lokace

Sv. Bartoloměj

50.082954,14.417249

Více