26. 11. 20,00 Vycházka za méně známými pražskými kostely nr. 1

V posledním týdnu církevního roku se po bohoslužbě (v 19,00 – nácvik pěveckého sboru již od 17,30) vydáme prozkoumat méně profláklé kostely Starého Města. Projdeme od sv. Bartoloměje kolem sv. kolem románského Martina ve zdi, barokního sv. Havla a sv. Michaela archanděla, evangelického sv. Salvátora, gotického svatého Ducha a skončíme u gotického svatého Haštala, kde se nakonec zastavíme na chvíli v hospůdce. Ne každý kostel bude otevřen, ale do některého se určitě podíváme i dovnitř.