Festival VOX

Milí přátelé rádi předáváme pozvání ADCM,

zveme vás na letošní dvanáctý ročník křesťanského festivalu VOX, který se tradičně koná na konci listopadu, tedy 21. 11. 2015 od 15:00 v Pastoračním středisku u sv. Vojtěcha na Praze 6. V Praze se toho hodně děje. Každý den je možné zajít na nějaký koncert nebo kulturní událost. Sbory, farnosti a církve mají svoje kalendáře často plné aktivit. Proč tedy křesťanský
festival?

Chceme, aby VOX byl něco více než jen benefiční festival. Vnímáme jako velmi důležité, že se křesťané z různých církví schází společně k tomu, aby se poznali, inspirovali, aby společně chválili Boha. Věříme, že Bůh může skrze hudbu promlouvat nejen k věřícím lidem, ale také k těm, kdo ho ještě neznají - a tak také koncipujeme program VOXu, aby byl srozumitelný a zajímavý nejen pro křesťany, ale také pro jejich přátele.

Naší myšlenky jsme zformulovali do VIZE festivalu:


Chceš být toho součástí?

Hlavním hostem letošního VOXu je irská worshipová kapela Bluetree, která oslovila křesťany po celém světě písní God of the City, další vystupují a program letošního VOXu najdete na přiloženém plakátu a také na našem webu www.festivalvox.cz.

Festival je benefiční, letos podpoříme Domov sv. Rodiny v Praze 6. 

Za tým festivalu VOX
Lucie Haschková

http://www.festivalvox.cz/
https://www.facebook.com/festivalvox/
https://www.facebook.com/events/722004217900497/
https://www.youtube.com/watch?v=hIea1ScQDKE
 
VOX