17.2.2015 - Masopustní úterý na Strahově

Přijď s námi oslavit masopustní úterý!

Začínáme ve 20:00 bohoslužbou,
poté následuje společná modlitba a následně volná diskuze na aktuální témata. Při té nechybí jídlo a pití, jak už to patří k setkání studentů.

Modlitebna Křesťanského klubu SU, Blok 8 Strahovských kolejí, 1. mezipatro (nad vrátnicí)