Přijetí našich dvou členů do katechumenátu

Při prvním setkání v postní době jsme přijali dva naše členy do katechumenátu. Čeká je poslední období před slavnostním přijetím svátosti křtu