Klubové přednášky - výběr

Klub pořádá i řadu zajímavých přednášek. V závěru letního semestru 1997 zavítali mezi nás dva přední odborníci na problematiku sekt a destruktivních kultů, dr. Zdeněk Vojtíšek, filozof a teolog a dr. Prokop Remeš, lékař, psychiatr a teolog. Pokaždé zcela zaplněná posluchárna, přednášky trvající téměř tři hodny a následná diskuze svědčí o velikém zájmu studentů o tyto otázky.


Dr. Vojtíšek odpovídá na dotazy studentů


Posluchárna 135 během přednášky dr. Vojtíška


Dr. Remeš zapáleně hovoří o sektách


Beseda po skončení přednášky