OtevřenáVíra

Je možné sdílet víru bez omezení?

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dila:bible:kralicka

TODO projektu: Dodělat šablonu (/data/pages/dila/__template.txt) a ujasnit si, co má na stránce vlastně být.

Bible Kralická

Info

  • Název díla: Bible Svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového Zákona
  • Překlad: Jan Blahoslav, Ondřej Štefan, Mikuláš Albrecht z Kaménka, Lukáš Helic, Jan Eneáš, Izaiáš Cibulka, Jiří Strejc, Jan Efraim, Pavel Jessen, Jan Kapito
  • Vydal: 1613 Jednota bratrská, Kralice
  • Licence: PD old-70

Text

Online
dila/bible/kralicka.txt · Poslední úprava: 22.12.2012 01:28 autor: Jan Molnár