Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

1. 4. od 20,00 Doc. Stanislav Přibyl: Katolický rozvod? Ale něco takového přece neexistuje ...

říká Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D. JC.D., katolický kněz, soudce interdiecézního soudu v Praze, absolvent významných českých i římských univerzit, ale především muž s neobyčejně širokým vědeckým rozhledem, ale i netradičním smyslem pro humor. Tentokrát se ve své přednášce zaměří na samotný fenomén zneplatnění manželství a nebezpečím, plynoucích z příliš lehkomyslného přístupu k jednotlivým kauzám.

Od 19,00 bude doc. Přibyl sloužit mši svatou v kostele svatého Bartoloměje. Místo: Bartolomějská 9a, Praha 1 - v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (3 minuty od stanice metra Národní třída)

Příští středa: 8. 4. od 20,00 plk. Eduard Stehlík: Češi na frontách 1. a 2. světové války

25. března od 20,00: Doc. Jaroslav Zvěřina: Abnormální sexuální přání … vášeň nebo krutá nemoc?

V následující přednášce zabrousíme do oblasti ne moc diskutované v církevních kruzích, avšak patřící k plnohodnotnému životu lidí.
S uznávaným českým sexuologem Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. tentokrát nahlédneme do našeho soukromí: jak vypadá běžný intimní život Čechů, co všechno se nejen v naších ložnicích odehrává, kde leží hranice normálnosti z pohledu sexuologa a co už je již za hranou?A co na to všechno říká katolická morální teologie? Jsou katolíci opravdu tak prudérní, jak si většinová společnost myslí, nebo je církev i v této oblasti tolerantnější, než se zdá?


Těšíme se na Vaši účast na obvyklém místě v kryptě sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1. (3 minuty od zastávky Národní třída)

18. března: Večer s vojenským kaplanem P. Janem Pacnerem

Otec Jan bude od 19,00 v kostele celebrovat mši svatou a přibližně od 20,00 se s námi setká v kryptě při večeru s titulem: O emocích, o víře i o naději je služba vojenského kaplana, říká kapitán Jan Pacner, kaplan Univerzity obrany v Brně. Jaké to je být dlouhé měsíce vzdálen od domova, od blízkých, od přátel … v cizích krajích, kde jsou zahraniční vojáci často přijímáni s nenávistí a s pohrdáním, kde smrt číhá doslova na každém kroku, kde vládne jiná kultura a jiné náboženství? Ve svém vyprávění se nevyhýbá ani dnes tolik ožehavému tématu islámu a nahlíží ho nejen jako voják, ale především jako katolický kněz a teolog.

Místo: Bartolomějská 9a, Praha 1 - v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (3 minuty od stanice metra Národní třída)

11. března 2015 od 21,00: Prof. Václav Wolf: Buddha nebo Kristus?

Pohled předního českého teologa, dlouholetého profesora dogmatické teologie a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof. ThDr. Václava Wolfa na fenomén východních náboženství, zejména buddhismu. Zatímco tradiční křesťanství je v současné Evropě poněkud na ústupu, obdiv k východním duchovním směrům roste. Známe ale opravdu tato náboženství, jejich nauku i spiritualitu, nebo jsou to jen romantické představy, které mají s realitou mnohdy pramálo společného?

Místo: Bartolomějská 9a, Praha 1 - v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (3 minuty od stanice metra Národní třída)

4. března 2015 od 20,00 Prof. Lubomír Mlčoch: Plánované stárnutí zařízení aneb nezbytná součást průmyslové evoluce

Je vzdálenost mezi technikou, etikou a ekonomikou opravdu tak propastná, jak se některým studentům technických oborů zdá? Je tedy zbytečné, aby se technici těmito otázkami zabývali? A jak s tím vším souvisí pokrok, globalizace, konzum a jiné mantry současného světa? Diskuse nejen o tom s předním českým ekonomem, někdejším poradcem prezidenta Havla, ale i profesním kolegou prezidentů následujících, děkanem Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze, Prof. Ing. Lubomírem Mlčochem, CSc., členem Papežské akademie společenských věd, bude jistě zajímavá.

Místo: Bartolomějská 9a, Praha 1 - v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (3 minuty od stanice metra Národní třída)

25.2.2015: PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.: Kdyby budovy mohly mluvit ...aneb stavební vývoj pražské techniky v průběhu staletí

Poněkud stranou významných osobností z dějin ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě, stojí stavební rozvoj budov, ve kterých Pražská technika sídlila a sídlí: od malostranského bytu, ve kterém začínal před třemi staletími výuku Prof. Willenberg až po nejnovější prostory v pražských Dejvicích, které byly studentům a pedagogům předány teprve před několika lety. Historička Dr. Milena Josefovičová nás seznámí nejen s málo známou „stavební“ historií naší školy, ale v komponovaném večeru nabídne i spoustu dosud nepublikovaného obrazového materiálu. 

Přednáška začíná ve 20:00, v kryptě kostela sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1  http://goo.gl/87Jk1f

Přednášce předchází bohoslužba od 19:00.

18. 2. 2015: Popeleční středa jako starobylý portál doby postní

Mši svatou s doprovodem studentského sboru ADS ČVUT v Praze pod vedením Jana Škrabky celebruje P. Vladimír Slámečka. Večer završí adorace prokládaná recitací z děl českých katolických básníků. Možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření. Začátek mše svaté ve 20 hodin!

 

10. prosince: Ozvěny východu

10. 12. 20,00: Zážitky z letošního pobytu v Singapuru v podání Vladimíra Slámečky (Bartolomějská 9a, Praha 1, 3 minuty od metra Národní třída) - v kryptě kostela svatého Bartoloměje. Bohoslužba od 19,00; nácvik sboru 17,30.

3. prosince: prof. Miroslav Bárta: Zanikne naše civilizace stejně jako ta egyptská?

Není si naše civilizace příliš sebejistá? Při setkání s předním českým egyptologem se dozvíme nejen o jeho výzkumech a objevech v povodí Nilu, ale i o tom, co můžeme z kolapsů nebo ze zániků civilizací ve starověku odvodit pro naši moderní civilizaci.

V kryptě ve 20:00
Slavení eucharistie 19:00
Nácvik pěveckého sboru od 17:30

Jako obvykle v Bartolomějské 9a, kousek od stanice Národní třída.

Plakát Bárta

19. listopadu 20,00: Dr. Juan Braun: Můj přítel papež

Světoběžník, lovec krokodýlů, absolvent Ph.D. na Harvardu, rodák z Brna, ale duší i tělem Argentinec. V Argentině vyrůstal, učil a spolupracoval s jezuity, díky nimž objel celý svět a díky nimž se v 70. letech poprvé setkal s nezapomenutelným knězem jménem Jorge Bergoglio, jemuž velmi záleželo na nejchudších. Přítel našeho hosta je nyní znám pod jménem papež František …

Přednášku s diskusí doplní Mgr. Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství  prezentací knih od papeže a o papeži Františkovi. Možnost zakoupení knih za speciální akční ceny.

V kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1 - 3 minuty od stanice metra Národní třída). Slavení eucharistie od 19,00.

12.11. Pamětníci vzpomínají na listopad 89 na ČVUT

V předvečer svátku sv. Anežky České budeme vzpomínat na památné listopadové dny před dvaceti pěti lety. Kanonizace Anežky Přemyslovny tehdy spustila proces, na jehož konci bylo svržení komunistického režimu a nastolení svobody. Jak prožíval tyto dny a měsíce tehdy čerstvý absolvent Fakulty elektrotechnické, začínající doktorand a učitel Vladimír Slámečka? A mnozí další z těch, které dnes známe už jako slovutné profesory … Přijďte si poslechnout jejich vyprávění a vzpomínky na dobu, kdy mnozí z vás ještě ani nebyli naživu.

V kryptě od 20,00.
Bohoslužba od 19,00.

Nácvik pěveckého sboru od 17,30. Sbor hledá zvláště alty a soprány, těšíme se na Vás.

Jako obvykle v Bartolomějské 9a, kousek od stanice Národní třída.

 

5. listopadu: Jste mými přáteli …

… řekl Pán Ježíš udiveným učedníkům v předvečer svého utrpení. Počátek listopadu je v naší kultuře neodmyslitelně spjat se slavností Všech svatých a vzpomínkou na ty, kteří už ukončili svoji pozemskou pouť – na naše zesnulé. S rektorem ADS ČVUT v Praze, otcem Vladimírem Slámečkou, se společně zamyslíme nad kultem svatých v Církvi – tedy těch, kdo pochopili, co to znamená být Božími přáteli, a toto přátelství naplno žili. Ale i nad údělem těch, kteří z tohoto světa neodešli zcela připraveni. Jaké je teologické, liturgické i historické pozadí těchto listopadových svátků v katolické církvi a co říkají nám, lidem 21. století? Debatní večer bude zakončen modlitbou za naše zemřelé.

Začátek debaty ve 20:00
Slavení eucharistie od 19:00
Nácvik sboru v 17:30

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candle-flame-no-reflection.jpg

29. října: Křesťanství a život v pluralitním Srbsku

MgA. Janko Siroma, Slovák žijící v Srbsku s tématem "Křesťanství v Srbsku" - seznámí nás s náboženskou pluralitou v této zemi. Začátek ve 20,00 v kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1). Srbsko je krajina uložená v kopcovitém Balkáně ve východní části Evropy, která v současnosti u mladé generace získává na oblíbenosti. Představuje mezník a střet tří náboženských světů: východního křesťanství, západního křesťanství a islámu. MgA. Janko Siroma, pedagog ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislavě, je aktivním varhaníkem na katolických i evangelických bohoslužbách. Byl kantorem církevního sboru v Báčskom Petrovci a skrze bohatou koncertní činnost se snaží o rozvoj varhanního umění v Srbsku i mimo ně. Jako zahraniční Slovák žijící v Srbsku vám zprostředkuje stručný pohled na křesťanské církve, jež v této zemi působí a k nimž se početná slovenská menšina hlásí už 250 roků, jejich vzájemné soužití a život v multietnickém prostředí, jakým je Vojvodina, severní část Srbska – země, která přes svou geografickou příslušnost k Evropě na nás působí poněkud exoticky. Slavení eucharistie od 19,00. Nácvik sbpru - zpěvu od 17,30.

Křesťanství v Srbsku

prof. Jan Sokol: Křesťan a demokracie

Přednáška s diskuzí s českým filosofem začíná v 18,30 na Fakultě elektrotechnické v posluchárně T2:D3-309 (Technická 2, Praha 6 - Dejvice).
Posluchárna se nachází ve 3. podlaží a je situována přímo nad hlavním vchodem.

Plakát Jan Sokol

doc. Josef Jettmar: Zakladatel ČVUT Christian Josef Willenberg aneb ”Když archivy promluvily”

O výsledcích svého výzkumu o založení ČVUT bude hovořit prorektor ČVUT doc. Josef Jettmar ve středu 15. října od 20,00 v kryptě kostela sv. Bartoloměje na Praze 1 (Bartolomějská 9a). Přijďte si poslechnout jednoho z nejlepších řečníků z celého ČVUT, který bude hovořit o výsledcích svého výzkumu o Prof. Willenbergovi. Kdo byl tento muž, kterého považujeme za zakladatele nejstarší technické univerzity v Evropě? A jak vypadaly počátky ČVUT, když Prof. Willenberg učil ve svém bytě prvních 12 studentů? Dozvíte se na přednášce a diskuzi s titulem "Když archivy promluvily ..." Přednáška se koná v rámci cyklu Ve středu ke Středu Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

14. května: Úpadek liturgické hudby?

Je dnešní křesťanská (katolická) hudba pro liturgii v úpadku, když se dává přednost kytaře před varhanami? Tento odsudek lze slyšet čím dál častěji z úst „tradicionalistů“ (varhaníků, chrámových zpěváků) – snad nejvýrazněji zazněl ve vzrušené debatě po papežské návštěvě v září 2009. Jenže: je skutečně všechno „kytarové“ kýč? A jsou automaticky všechny „tradiční“ zpěvy kvalitní? Na tyto a mnohé další otázky nám odpoví regenschori ADS a mnoha dalších kůrů, varhaník a pedagog Martin Beran. Součástí večera bude i koncert sboru ADS pod jeho vedením.

9. dubna: Věda a víra: Jiří Grygar

Jen málo osobností české vědy je tak známých široké veřejnosti, jako host dnešního večera. A jen málo otázek zní napříč staletími, jako ta, kterou si zvolil za téma své přednášky. Je věda opravdu v souladu s vírou, anebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že s rozvojem vědeckého poznání zákonitě upadá víra, jak jsme toho (zdánlivě) svědky? Pomůže nám přední český astrofyzik a popularizátor vědy, RNDr. Jiří Grygar, CSc., který se nadto nikdy netajil svojí vírou, nalézt odpověď?

V kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a) na Praze 1 v 20,45, studentská mše svatá ve 20,00 v kostele.

Již uzdravený Martin Beran zve všechny na nácvik zpěvu do sboru od 18,30.

Akce se koná v rámci cyklu večerů Ve středu ke Středu.

Zároveň zveme do Filmové kavárny v pondělí 7.4. od 20,00 na film:

BAKHITA

Drama / Historický / Životopisný, Itálie, 2009, 207 min, Režie: Giacomo Campiotti   Více o životě této sudánské řeholice: http://www.bakhita.eu/files/bakhita/Bakhita-zivotopis.pdf nebo http://catholica.cz/?id=513 Akce se koná v kinosálku v CIPSu ČVUT (Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT) Bechyňova 3, Praha 6. Projekce jsou pouze pro studenty ČVUT.

7. května: Otec ve sklepě

Žijeme opravdu v době, kdy jeden z nejkrásnějších a zároveň nejpotřebnějších vztahů, vztah otce a syna, prochází hlubokou krizí? Je krize mužství, o které mluví mnozí ze současných psychologů, příčinou problémů dnešní doby? A její příčinou mnohdy fatální selhávání mužů v roli otců? Katolický kněz, univerzitní kaplan a pedagog na Trenčínské univerzitě otec Juraj Sedláček je odborníkem na slovo vzatým: tématu se věnuje nejen jako vědec, ale především jako kněz, jehož rukama prošly tisíce univerzitních studentů.

2. dubna: Nejlepší propagandou je pravda

Dlouholetý ředitel české sekce Svobodné Evropy Pavel Pecháček ve středu 2. dubna od 20,45 v kryptě kostela svatého Bartoloměje. V čase nevídaného rozmachu informačních technologií si už jen obtížně představujeme dobu, kdy informace buď nebyly, nebo byly přísně cenzurované. Jak se žilo ve společnosti, kdy často jediným zdrojem spolehlivých zpráv z domova i ze zahraničí byly tzv. štvavé vysílačky, tedy Hlas Ameriky a Svobodná Evropa? Nejen o nich, ale i o svém životě plném dramatických zvratů, vypráví muž, který stál desetiletí v čele těchto rozhlasových stanic.