Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

25. března od 20,00: Doc. Jaroslav Zvěřina: Abnormální sexuální přání … vášeň nebo krutá nemoc?

V následující přednášce zabrousíme do oblasti ne moc diskutované v církevních kruzích, avšak patřící k plnohodnotnému životu lidí.
S uznávaným českým sexuologem Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. tentokrát nahlédneme do našeho soukromí: jak vypadá běžný intimní život Čechů, co všechno se nejen v naších ložnicích odehrává, kde leží hranice normálnosti z pohledu sexuologa a co už je již za hranou?A co na to všechno říká katolická morální teologie? Jsou katolíci opravdu tak prudérní, jak si většinová společnost myslí, nebo je církev i v této oblasti tolerantnější, než se zdá?


Těšíme se na Vaši účast na obvyklém místě v kryptě sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1. (3 minuty od zastávky Národní třída)

18. března: Večer s vojenským kaplanem P. Janem Pacnerem

Otec Jan bude od 19,00 v kostele celebrovat mši svatou a přibližně od 20,00 se s námi setká v kryptě při večeru s titulem: O emocích, o víře i o naději je služba vojenského kaplana, říká kapitán Jan Pacner, kaplan Univerzity obrany v Brně. Jaké to je být dlouhé měsíce vzdálen od domova, od blízkých, od přátel … v cizích krajích, kde jsou zahraniční vojáci často přijímáni s nenávistí a s pohrdáním, kde smrt číhá doslova na každém kroku, kde vládne jiná kultura a jiné náboženství? Ve svém vyprávění se nevyhýbá ani dnes tolik ožehavému tématu islámu a nahlíží ho nejen jako voják, ale především jako katolický kněz a teolog.

Místo: Bartolomějská 9a, Praha 1 - v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (3 minuty od stanice metra Národní třída)

11. března 2015 od 21,00: Prof. Václav Wolf: Buddha nebo Kristus?

Pohled předního českého teologa, dlouholetého profesora dogmatické teologie a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof. ThDr. Václava Wolfa na fenomén východních náboženství, zejména buddhismu. Zatímco tradiční křesťanství je v současné Evropě poněkud na ústupu, obdiv k východním duchovním směrům roste. Známe ale opravdu tato náboženství, jejich nauku i spiritualitu, nebo jsou to jen romantické představy, které mají s realitou mnohdy pramálo společného?

Místo: Bartolomějská 9a, Praha 1 - v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (3 minuty od stanice metra Národní třída)

4. března 2015 od 20,00 Prof. Lubomír Mlčoch: Plánované stárnutí zařízení aneb nezbytná součást průmyslové evoluce

Je vzdálenost mezi technikou, etikou a ekonomikou opravdu tak propastná, jak se některým studentům technických oborů zdá? Je tedy zbytečné, aby se technici těmito otázkami zabývali? A jak s tím vším souvisí pokrok, globalizace, konzum a jiné mantry současného světa? Diskuse nejen o tom s předním českým ekonomem, někdejším poradcem prezidenta Havla, ale i profesním kolegou prezidentů následujících, děkanem Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze, Prof. Ing. Lubomírem Mlčochem, CSc., členem Papežské akademie společenských věd, bude jistě zajímavá.

Místo: Bartolomějská 9a, Praha 1 - v kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (3 minuty od stanice metra Národní třída)

25.2.2015: PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.: Kdyby budovy mohly mluvit ...aneb stavební vývoj pražské techniky v průběhu staletí

Poněkud stranou významných osobností z dějin ČVUT, nejstarší technické univerzity v Evropě, stojí stavební rozvoj budov, ve kterých Pražská technika sídlila a sídlí: od malostranského bytu, ve kterém začínal před třemi staletími výuku Prof. Willenberg až po nejnovější prostory v pražských Dejvicích, které byly studentům a pedagogům předány teprve před několika lety. Historička Dr. Milena Josefovičová nás seznámí nejen s málo známou „stavební“ historií naší školy, ale v komponovaném večeru nabídne i spoustu dosud nepublikovaného obrazového materiálu. 

Přednáška začíná ve 20:00, v kryptě kostela sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1  http://goo.gl/87Jk1f

Přednášce předchází bohoslužba od 19:00.

18. 2. 2015: Popeleční středa jako starobylý portál doby postní

Mši svatou s doprovodem studentského sboru ADS ČVUT v Praze pod vedením Jana Škrabky celebruje P. Vladimír Slámečka. Večer završí adorace prokládaná recitací z děl českých katolických básníků. Možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření. Začátek mše svaté ve 20 hodin!

 

10. prosince: Ozvěny východu

10. 12. 20,00: Zážitky z letošního pobytu v Singapuru v podání Vladimíra Slámečky (Bartolomějská 9a, Praha 1, 3 minuty od metra Národní třída) - v kryptě kostela svatého Bartoloměje. Bohoslužba od 19,00; nácvik sboru 17,30.

3. prosince: prof. Miroslav Bárta: Zanikne naše civilizace stejně jako ta egyptská?

Není si naše civilizace příliš sebejistá? Při setkání s předním českým egyptologem se dozvíme nejen o jeho výzkumech a objevech v povodí Nilu, ale i o tom, co můžeme z kolapsů nebo ze zániků civilizací ve starověku odvodit pro naši moderní civilizaci.

V kryptě ve 20:00
Slavení eucharistie 19:00
Nácvik pěveckého sboru od 17:30

Jako obvykle v Bartolomějské 9a, kousek od stanice Národní třída.

Plakát Bárta

19. listopadu 20,00: Dr. Juan Braun: Můj přítel papež

Světoběžník, lovec krokodýlů, absolvent Ph.D. na Harvardu, rodák z Brna, ale duší i tělem Argentinec. V Argentině vyrůstal, učil a spolupracoval s jezuity, díky nimž objel celý svět a díky nimž se v 70. letech poprvé setkal s nezapomenutelným knězem jménem Jorge Bergoglio, jemuž velmi záleželo na nejchudších. Přítel našeho hosta je nyní znám pod jménem papež František …

Přednášku s diskusí doplní Mgr. Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství  prezentací knih od papeže a o papeži Františkovi. Možnost zakoupení knih za speciální akční ceny.

V kryptě pod kostelem svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1 - 3 minuty od stanice metra Národní třída). Slavení eucharistie od 19,00.

12.11. Pamětníci vzpomínají na listopad 89 na ČVUT

V předvečer svátku sv. Anežky České budeme vzpomínat na památné listopadové dny před dvaceti pěti lety. Kanonizace Anežky Přemyslovny tehdy spustila proces, na jehož konci bylo svržení komunistického režimu a nastolení svobody. Jak prožíval tyto dny a měsíce tehdy čerstvý absolvent Fakulty elektrotechnické, začínající doktorand a učitel Vladimír Slámečka? A mnozí další z těch, které dnes známe už jako slovutné profesory … Přijďte si poslechnout jejich vyprávění a vzpomínky na dobu, kdy mnozí z vás ještě ani nebyli naživu.

V kryptě od 20,00.
Bohoslužba od 19,00.

Nácvik pěveckého sboru od 17,30. Sbor hledá zvláště alty a soprány, těšíme se na Vás.

Jako obvykle v Bartolomějské 9a, kousek od stanice Národní třída.

 

5. listopadu: Jste mými přáteli …

… řekl Pán Ježíš udiveným učedníkům v předvečer svého utrpení. Počátek listopadu je v naší kultuře neodmyslitelně spjat se slavností Všech svatých a vzpomínkou na ty, kteří už ukončili svoji pozemskou pouť – na naše zesnulé. S rektorem ADS ČVUT v Praze, otcem Vladimírem Slámečkou, se společně zamyslíme nad kultem svatých v Církvi – tedy těch, kdo pochopili, co to znamená být Božími přáteli, a toto přátelství naplno žili. Ale i nad údělem těch, kteří z tohoto světa neodešli zcela připraveni. Jaké je teologické, liturgické i historické pozadí těchto listopadových svátků v katolické církvi a co říkají nám, lidem 21. století? Debatní večer bude zakončen modlitbou za naše zemřelé.

Začátek debaty ve 20:00
Slavení eucharistie od 19:00
Nácvik sboru v 17:30

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candle-flame-no-reflection.jpg

29. října: Křesťanství a život v pluralitním Srbsku

MgA. Janko Siroma, Slovák žijící v Srbsku s tématem "Křesťanství v Srbsku" - seznámí nás s náboženskou pluralitou v této zemi. Začátek ve 20,00 v kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a, Praha 1). Srbsko je krajina uložená v kopcovitém Balkáně ve východní části Evropy, která v současnosti u mladé generace získává na oblíbenosti. Představuje mezník a střet tří náboženských světů: východního křesťanství, západního křesťanství a islámu. MgA. Janko Siroma, pedagog ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislavě, je aktivním varhaníkem na katolických i evangelických bohoslužbách. Byl kantorem církevního sboru v Báčskom Petrovci a skrze bohatou koncertní činnost se snaží o rozvoj varhanního umění v Srbsku i mimo ně. Jako zahraniční Slovák žijící v Srbsku vám zprostředkuje stručný pohled na křesťanské církve, jež v této zemi působí a k nimž se početná slovenská menšina hlásí už 250 roků, jejich vzájemné soužití a život v multietnickém prostředí, jakým je Vojvodina, severní část Srbska – země, která přes svou geografickou příslušnost k Evropě na nás působí poněkud exoticky. Slavení eucharistie od 19,00. Nácvik sbpru - zpěvu od 17,30.

Křesťanství v Srbsku

prof. Jan Sokol: Křesťan a demokracie

Přednáška s diskuzí s českým filosofem začíná v 18,30 na Fakultě elektrotechnické v posluchárně T2:D3-309 (Technická 2, Praha 6 - Dejvice).
Posluchárna se nachází ve 3. podlaží a je situována přímo nad hlavním vchodem.

Plakát Jan Sokol

doc. Josef Jettmar: Zakladatel ČVUT Christian Josef Willenberg aneb ”Když archivy promluvily”

O výsledcích svého výzkumu o založení ČVUT bude hovořit prorektor ČVUT doc. Josef Jettmar ve středu 15. října od 20,00 v kryptě kostela sv. Bartoloměje na Praze 1 (Bartolomějská 9a). Přijďte si poslechnout jednoho z nejlepších řečníků z celého ČVUT, který bude hovořit o výsledcích svého výzkumu o Prof. Willenbergovi. Kdo byl tento muž, kterého považujeme za zakladatele nejstarší technické univerzity v Evropě? A jak vypadaly počátky ČVUT, když Prof. Willenberg učil ve svém bytě prvních 12 studentů? Dozvíte se na přednášce a diskuzi s titulem "Když archivy promluvily ..." Přednáška se koná v rámci cyklu Ve středu ke Středu Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

14. května: Úpadek liturgické hudby?

Je dnešní křesťanská (katolická) hudba pro liturgii v úpadku, když se dává přednost kytaře před varhanami? Tento odsudek lze slyšet čím dál častěji z úst „tradicionalistů“ (varhaníků, chrámových zpěváků) – snad nejvýrazněji zazněl ve vzrušené debatě po papežské návštěvě v září 2009. Jenže: je skutečně všechno „kytarové“ kýč? A jsou automaticky všechny „tradiční“ zpěvy kvalitní? Na tyto a mnohé další otázky nám odpoví regenschori ADS a mnoha dalších kůrů, varhaník a pedagog Martin Beran. Součástí večera bude i koncert sboru ADS pod jeho vedením.

7. května: Otec ve sklepě

Žijeme opravdu v době, kdy jeden z nejkrásnějších a zároveň nejpotřebnějších vztahů, vztah otce a syna, prochází hlubokou krizí? Je krize mužství, o které mluví mnozí ze současných psychologů, příčinou problémů dnešní doby? A její příčinou mnohdy fatální selhávání mužů v roli otců? Katolický kněz, univerzitní kaplan a pedagog na Trenčínské univerzitě otec Juraj Sedláček je odborníkem na slovo vzatým: tématu se věnuje nejen jako vědec, ale především jako kněz, jehož rukama prošly tisíce univerzitních studentů.

2. dubna: Nejlepší propagandou je pravda

Dlouholetý ředitel české sekce Svobodné Evropy Pavel Pecháček ve středu 2. dubna od 20,45 v kryptě kostela svatého Bartoloměje. V čase nevídaného rozmachu informačních technologií si už jen obtížně představujeme dobu, kdy informace buď nebyly, nebo byly přísně cenzurované. Jak se žilo ve společnosti, kdy často jediným zdrojem spolehlivých zpráv z domova i ze zahraničí byly tzv. štvavé vysílačky, tedy Hlas Ameriky a Svobodná Evropa? Nejen o nich, ale i o svém životě plném dramatických zvratů, vypráví muž, který stál desetiletí v čele těchto rozhlasových stanic.

9. dubna: Věda a víra: Jiří Grygar

Jen málo osobností české vědy je tak známých široké veřejnosti, jako host dnešního večera. A jen málo otázek zní napříč staletími, jako ta, kterou si zvolil za téma své přednášky. Je věda opravdu v souladu s vírou, anebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že s rozvojem vědeckého poznání zákonitě upadá víra, jak jsme toho (zdánlivě) svědky? Pomůže nám přední český astrofyzik a popularizátor vědy, RNDr. Jiří Grygar, CSc., který se nadto nikdy netajil svojí vírou, nalézt odpověď?

V kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a) na Praze 1 v 20,45, studentská mše svatá ve 20,00 v kostele.

Již uzdravený Martin Beran zve všechny na nácvik zpěvu do sboru od 18,30.

Akce se koná v rámci cyklu večerů Ve středu ke Středu.

Zároveň zveme do Filmové kavárny v pondělí 7.4. od 20,00 na film:

BAKHITA

Drama / Historický / Životopisný, Itálie, 2009, 207 min, Režie: Giacomo Campiotti   Více o životě této sudánské řeholice: http://www.bakhita.eu/files/bakhita/Bakhita-zivotopis.pdf nebo http://catholica.cz/?id=513 Akce se koná v kinosálku v CIPSu ČVUT (Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT) Bechyňova 3, Praha 6. Projekce jsou pouze pro studenty ČVUT.

Středa 26.3. Dr. Prokop Remeš: Nahá žena na střeše aneb hagioterapie

Biblické příběhy nemusí sloužit jen k zbožnému rozjímání, ale stejně jako před staletími i dnes k psychoterapeutickým účelům. Před námi tak podivuhodně ožívají prastaré příběhy a jejich aktéři vstupují do našich životů, aby nám pomohli najít řešení našich problémů, Neboť biblické příběhy se nejen od těch našich málo odlišují, ale dokonce vzájemně interpretují. Pro Dr. Remeše se hagioterapie, jak se odborně nazývá metoda terapeutické práce nad biblickými texty, stala účinnou formou pomoci pro alkoholiky, drogově závislé a vůbec pro ty, kteří se ocitli na okraji společnosti.

V kryptě kostela svatého Bartoloměje (Bartolomějská 9a) na Praze 1 v 20,45, studentská mše svatá ve 20,00 v kostele.

!!POZOR ZMĚNA ČASU!! NÁCVIK SBORU ADS OD 18,45 V KOSTELE..

Akce se koná v rámci cyklu večerů Ve středu ke Středu.

Zároveň zveme do Filmové kavárny v pondělí 24.3. od 20,00 na film:

MODLITBY ZA BOBBYHO, 

Drama / Životopisný, USA, 2009, 89 min, Režie: Russell Mulcahy Registrujte se (zdarma) kvůli omezené kapacitě ve formuláři http://goo.gl/pyZ0nE

Akce se koná v kinosálku v CIPSu ČVUT (Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT) Bechyňova 3, Praha 6. Formuláře pro bezplatnou registraci (z důvodu omezené kapacity) jsou přístupné týden před akcí. Projekce jsou pouze pro studenty ČVUT.