Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

Místo přátelství v moderní individualistické společnosti

Komponovaný večer o přátelství, přátelství v moderní společnosti, svátek sv. Jany Františky de Chantal. Kdyby se jednalo o článek nebo snad kapitolu v knize a musel bych zadávat do systému publikací klíčová slova, možná by to byly právě tyto fráze. Snad ještě krize mužství, žena a muž a jejich rozdílný pohled na přátelství. O všech těchto skutečnostech totiž byla večer 13. prosince 2012 v kryptě řeč. A proč bylo zvoleno právě toto datum? V katolickém kalendáři totiž měla donedávna den předtím svátek už zmiňovaná Jana Františka de Chantal, baronka Frémyotová. Nás tentokrát neoslovila snad ani tak jako zakladatelka řeholní společnosti, ale spíš jako dobrá přítelkyně sv. Františka Saleského, ženevského biskupa. Tihle dva spolu totiž dokázali udělat opravdu díru do světa v tom nejlepším slova smyslu. Stejně jako další prosincová dvojice, mladičký a láskou Boží zapálený mystik sv. Jan od Kříže, jehož svátek jsme si připomněli hned den poté, a jeho kolegyně, spolupracovnice, ale především o mnoho let starší přítelkyně, rozšafná to žena, vpravdě manažerka a přesto taky mystička, sv. Terezie Veliká. Těchto dvojic, ať už mužů a žen, mužů a mužů, žen a žen, někdy i sourozenců, bychom v církvi našli spoustu. Snad každý světec má nějakého dobrého přítele či přítelkyni, protože dobře ví, že i Pán Ježíš posílal své učedníky po dvou. A ostatně i On sám měl v kolegiu apoštolů, té proslulé galilejské „Dvanáctce“, nejlepšího přítele: nebyl jím nikdo jiný než evangelista Jan, Miláček Páně … A co teprve takový David a Jonathan a další a další. Jen na stránkách Písma bychom toho o přátelství a jeho praktické realizaci našli víc než dost.

Číst dál: Místo přátelství v moderní individualistické společnosti

Očištění naší historické paměti

S laskavým svolením Mgr. Daniela Hermana přinášíme nahrávku středečního večera. Přednášku jsme rozdělili na dvě části, první obsahuje samotnou přednášku a začátek dotazů studentů, druhá část pak otázky a závěr přednášky.

  1. Přednáška.
  2. Otázky.

Děkujeme všem za účast a aktivní zapojení do diskuze, byl to pro nás všechny velmi zajímavý večer.

Ve středu ke Středu a Všichni k Martinu

Na Den reformace a v předvečer svátku Všech svatých vedly do starobylého kostelíka sv. Martina ve zdi kroky mnoha různých skupin a skupinek – obvyklí účastníci tzv. Limské bohoslužby, která se v kostele konává každý první čtvrtek v měsíci, ekumenická návštěva husitské mládeže, skupinka studentů, kteří měli návštěvu bohoslužeb a její reflexi za povinnost v rámci semináře na vysoké škole, a další jednotlivci i skupiny z bližšího i širšího okolí.

Číst dál: Ve středu ke Středu a Všichni k Martinu

GEN-etika, SYNT-etika

S laskavým svolením otce Váchy přinášíme jeho přednáškové slidy. Obrázky z akce si pak můžete prohlédnout v galerii.

Soundtrack z Veni Creator Spiritus

Nabízíme ke stažení naše amatérsko-profesionální audionahrávky písní, které, pod vedením Martina Berana a v podání sboru ADS, zazněly na letošním Veni Creator Spiritus:

Číst dál: Soundtrack z Veni Creator Spiritus

Veni Creator Spiritus

Dne 10. října 2012 ve 20:00 zahájila v kostele svatého Bartoloměje slavnou mší Veni Creator Spiritus svou činnost Akademická duchovní správa Českého vysokého učení technického v Praze a symbolicky tak také zahájila nový akademický rok. Mši, celebrované pražským arcibiskupem kardinálem Dukou, přihlížel i rektor ČVUT v Praze. Po mši následovala beseda pana kardinála a pánů rektorů (rektora Českého vysokého učení technického a Akademické duchovní správy ČVUT) s přítomnými studenty, po které se zmínění pánové zdrželi i na neformální část programu - pohoštění v kryptě kostela, kde se neformálně bavili se studenty v uvolněné atmosféře.

Číst dál: Veni Creator Spiritus

Program zimního semestru

Během středečních večerů nazvaných Ve středu ke Středu se v kostele svatého Bartoloměje, respektive jeho kryptě, po bohoslužbě začínající ve 20:00 setkáme s následujícími tématy a hosty:

10. října: Dominik kardinál Duka, rektor Václav Havlíček…
Veni Creator Spiritus

Slavnostní zahájení akademického roku bohoslužbou za účasti nejvyšších představitelů školy celebruje pražský arcibiskup a český primas Dominik kardinál Duka, OP.

17. října:

Modlitba teoreticky aneb jaká je úloha modlitby v Evropě 21. století. Jak vidí modlitbu v jejích nejrůznějších podobách rektor ADS ČVUT otec Vladimír.

Číst dál: Program zimního semestru

Veni Creator Spiritus

Poprvé v dějinách ČVUT zahájíme akademický rok tradiční bohoslužbou Veni Creator Spiritus. Název je odvozen z latinského názvu hymnu k Duchu svatému, připisovanému mohučskému arcibiskupu Rabanu Maurovi (+ 856). Patří k univerzitní tradici vždy na počátku nového školního roku vyprošovat votivní mší svatou pro celou akademickou obec dary Ducha svatého, tak nezbytné pro skutečně autentickou vědeckou práci. Univerzitní mistři i studenti, tedy ti, kteří se na akademické půdě odedávna nazývali kolegy, si totiž byli vždycky vědomi, že i ve vědecké práci platí přísloví: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Tím spíše, že autenticky pěstovaná věda musí v prvé řadě přinášet užitek lidem a nesmí se tak stát vědou pro vědu, jak se tomu mnohdy dělo a děje. A právě v Duchu Svatém je akademik schopen nalézat tuto často nepříliš zřetelnou hranici a plnit své poslání ve službě Bohu a lidem. Platilo to před tisícem let, kdy na evropské půdě vznikaly první univerzity, platí to i dnes, na počátku třetího tisíciletí křesťanské éry.

Číst dál: Veni Creator Spiritus